JUDr. Slavomír Ivanecký

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bardejov, evidujeme 5 368 pojednávaní a 4 602 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 13 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi nebola prideľovaná žiadna agenda väčšinovo. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.NA.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1500 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 108 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 24.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 179 – 200. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 71,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 352
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 252

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 131,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 177 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 72 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 40,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 104,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1074 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 65 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 17 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 557 – 575. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 9.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 66,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 198
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 131

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 273 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 465 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 256 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 55,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 75,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 679 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 171 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 59,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 116
 • Počet potvrdených odvolaní – 69

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 223 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 241 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 115 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 40,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 91,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 431 – 437. mieste. Za kvalitu získal 6,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 13.6.–14.6.12–Omšenie–Seminár "Zbezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva", 30.10.–31.10.13–Celokrajský vzdelávací seminár orgnizovaný KS v Prešove , určený pre sudcov prešovského kraja–Stará Lesná, 19.11.–21.11.13–Omšenie, Seminár "Príslušnosť súdu v sporoch s cezhraničným prvkom a určenie rozhodného práva"
 • 2012 – 22.11. – 23.1.2012 – pracovné stretnutie sudcov–Štrbské pleso–PATRIA
 • 2011 – Projekt "Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva európskaj únie justičnými orgánmi Slovenskej republiky" – ESĽP v Štrasburgu a ESD v Luxemburgu – 3 dni Spoločné zasadnutie obchodnoprávneho a občianskoprávneho kolégia –KS Prešov – 1 deň; 2012 – 22.11. – 23.1.2012 – pracovné stretnutie sudcov–Štrbské pleso–PATRIA; 2013 – 13.6.–14.6.12–Omšenie–Seminár "Zbezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva", 30.10.–31.10.13–Celokrajský vzdelávací seminár orgnizovaný KS v Prešove , určený pre sudcov prešovského kraja–Stará Lesná, 19.11.–21.11.13–Omšenie, Seminár "Príslušnosť súdu v sporoch s cezhraničným prvkom a určenie rozhodného práva"
 • 2011 – Projekt "Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva európskaj únie justičnými orgánmi Slovenskej republiky" – ESĽP v Štrasburgu a ESD v Luxemburgu – 3 dni Spoločné zasadnutie obchodnoprávneho a občianskoprávneho kolégia –KS Prešov – 1 deň
 • 2011 – 0
 • 2011 – 0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 259 ods.1 písm.b… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Slavomír Ivanecký
  Obžalovaný – A. I.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na určenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zvýšenie výživného k… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva a… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 18.243,59 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu práv a povinností… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie vyrovnacieho… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.