Okresný súd Košice okolie Štúrova 29, 041 10 Košice okolie

Na súde pracuje 26 sudcov.

Pre súd evidujeme 51 130 pojednávaní a 86 307 rozhodnutí.

Celkovo 6. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 201 683€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 17. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18,4 mesiaca

Celkovo 5. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 17,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 19,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 18 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15,1 mesiaca

Celkovo 14. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,2 mesiaca

Celkovo 11. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Košice okolie
Štúrova 29
041 10 Košice okolie
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Nicola Kuzmiaková a podpredseda je Mgr. Iveta Sonderlichová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Adamčíková

sudkyňa

4 100

2 476

JUDr. Mária Benková

sudkyňa

1 763

3 081

JUDr. Lukáš Beňák

sudca

1 178

1 262

JUDr. Eva Dosedla

sudca

416

706

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

3 341

2 899

JUDr. Kerecmanová Eva

sudca

882

0

JUDr. Ivana Gajdošová

sudkyňa

280

214

JUDr. Andrea Gazdagová

sudkyňa

4 290

3 951

JUDr. Mariana Ginelliová

sudkyňa

3 022

1 814

JUDr. Eva Halková

sudkyňa

9

3

JUDr. Danica Hovančáková

sudkyňa

459

270

JUDr. Tomáš Kališka

sudca

38

2

JUDr. Eva Kerecmanová

sudkyňa

1 322

1 762

Mgr. Nicola Kuzmiaková

predseda

760

7 306

JUDr. Peter Mén

sudca

3 548

1 624

JUDr. Ľubica Nemcová

sudkyňa

3 016

3 440

JUDr. Iveta Puškášová

sudkyňa

3 495

2 424

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

2 454

1 626

JUDr. Zuzan Sinčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Sinčáková

sudkyňa

921

482

Mgr. Iveta Sonderlichová

podpredseda

1 977

632

JUDr. Mária Sukovská

sudkyňa

218

117

Mgr. Jana Trnečková

sudkyňa

73

17

JUDr. Monika Šabľová

sudkyňa

48

6

JUDr. Ľudovít Šoltýs

sudca

0

0

JUDr. Lea Švrčeková

sudkyňa

1 621

1 746

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Adamčíková

sudkyňa

4 100

2 476

Bc. Marianna Badárová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

0

0

JUDr. Mária Benková

sudkyňa

1 763

3 081

JUDr. Lukáš Beňák

sudca

1 178

1 262

JUDr. Milena Bocanová

pravdepodobne VSÚ

0

1 104

JUDr. Eva Dosedla

sudca

416

706

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

3 341

2 899

Bc. Andrea Fenárová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Peter Fáber

pravdepodobne VSÚ

0

100

JUDr. Ivana Gajdošová

sudkyňa

280

214

Mgr. Vladimíra Gajdošová

pravdepodobne VSÚ

0

267

JUDr. Andrea Gazdagová

sudkyňa

4 290

3 951

JUDr. Mariana Ginelliová

sudkyňa

3 022

1 814

JUDr. Eva Halková

sudkyňa

9

3

JUDr. Danica Hovančáková

sudkyňa

459

270

Valéria Ivanová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Tomáš Kališka

sudca

38

2

JUDr. Eva Kerecmanová

sudkyňa

1 322

1 762

Mgr. Radoslav Kolinovský

pravdepodobne VSÚ

0

3 089

Mgr. Petra Kračunová

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Nicola Kuzmiaková

predseda

760

7 306

Zuzana Labancová

pravdepodobne VSÚ

0

15

JUDr. Roman Lajoš

neznámy pracovník

0

2

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

978

1 365

JUDr. Dagmar Mlejová

sudkyňa

3 806

3 123

JUDr. Peter Mén

sudca

3 548

1 624

Mgr. Martina Nemcovská

pravdepodobne VSÚ

0

66

JUDr. Ľubica Nemcová

sudkyňa

3 016

3 440

JUDr. Július Polák

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jozef Pribula

sudca

3 596

3 543

JUDr. Iveta Puškášová

sudkyňa

3 495

2 424

JUDr. Erika Rečičárová

pravdepodobne VSÚ

0

2 595

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

2 454

1 626

JUDr. Zuzan Sinčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Sinčáková

sudkyňa

921

482

Mgr. Iveta Sonderlichová

podpredseda

1 977

632

JUDr. Mária Sukovská

sudkyňa

218

117

JUDr. Oľga Tatranská

sudkyňa

3 691

7 855

Mgr. Jana Trnečková

sudkyňa

73

17

Bc. Marcela Uhriňáková

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Marián Vereb

pravdepodobne VSÚ

0

64

JUDr. Monika Šabľová

sudkyňa

48

6

Jana Šofová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ľudovít Šoltýs

sudca

0

0

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

1 145

1 854

JUDr. Lea Švrčeková

sudkyňa

1 621

1 746

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie za užívanie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Ochrana osobnosti, náhrada… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydržanie práva… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4.339,12 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 94 039,5 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ochrana osobnosti, Neodkladné… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 2.893,11… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 9600 Eur Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 217/1 Tr. zák.2 Pv… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .