Okresný súd Košice okolie Štúrova 29, 041 10 Košice okolie

Na súde pracuje 21 sudcov.

Pre súd evidujeme 46 715 pojednávaní a 78 784 rozhodnutí.

Celkovo 6. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 201 683€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 17. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18,4 mesiaca

Celkovo 5. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 17,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 19,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 18 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15,1 mesiaca

Celkovo 14. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,2 mesiaca

Celkovo 11. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,3 mesiaca

Kontakt

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Košice okolie
Štúrova 29
041 10 Košice okolie
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Nicola Kuzmiaková a podpredseda je Mgr. Iveta Sonderlichová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Adamčíková

sudkyňa

3 730

2 273

JUDr. Lukáš Beňák

sudca

766

847

JUDr. Eva Dosedla

sudca

188

212

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

3 335

2 891

JUDr. Kerecmanová Eva

sudca

882

0

JUDr. Andrea Gazdagová

sudkyňa

3 819

3 576

JUDr. Mariana Ginelliová

sudkyňa

2 766

1 642

JUDr. Danica Hovančáková

sudkyňa

305

167

JUDr. Eva Kerecmanová

sudkyňa

1 136

1 597

Mgr. Nicola Kuzmiaková

predseda

760

7 213

JUDr. Peter Mén

sudca

3 198

1 444

JUDr. Ľubica Nemcová

sudkyňa

3 016

3 432

JUDr. Iveta Puškášová

sudkyňa

3 141

2 249

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

2 260

1 430

JUDr. Zuzan Sinčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Sinčáková

sudkyňa

649

324

JUDr. Ľudovít Šoltýs

sudca

0

0

Mgr. Iveta Sonderlichová

podpredseda

1 848

548

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

1 145

1 847

JUDr. Lea Švrčeková

sudkyňa

1 621

1 744

JUDr. Oľga Tatranská

sudkyňa

3 688

7 804

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Adamčíková

sudkyňa

3 730

2 273

Bc. Marianna Badárová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

0

0

JUDr. Lukáš Beňák

sudca

766

847

JUDr. Mária Benková

sudkyňa

1 399

2 776

JUDr. Milena Bocanová

pravdepodobne VSÚ

0

1 060

JUDr. Eva Dosedla

sudca

188

212

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

3 335

2 891

Mgr. Peter Fáber

pravdepodobne VSÚ

0

100

Bc. Andrea Fenárová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Vladimíra Gajdošová

pravdepodobne VSÚ

0

267

JUDr. Andrea Gazdagová

sudkyňa

3 819

3 576

JUDr. Mariana Ginelliová

sudkyňa

2 766

1 642

JUDr. Danica Hovančáková

sudkyňa

305

167

Valéria Ivanová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Eva Kerecmanová

sudkyňa

1 136

1 597

Mgr. Radoslav Kolinovský

pravdepodobne VSÚ

0

3 089

Mgr. Petra Kračunová

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Nicola Kuzmiaková

predseda

760

7 213

Zuzana Labancová

pravdepodobne VSÚ

0

15

JUDr. Roman Lajoš

neznámy pracovník

0

2

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

978

1 365

JUDr. Peter Mén

sudca

3 198

1 444

JUDr. Dagmar Mlejová

sudkyňa

3 806

3 092

JUDr. Ľubica Nemcová

sudkyňa

3 016

3 432

Mgr. Martina Nemcovská

pravdepodobne VSÚ

0

66

JUDr. Július Polák

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jozef Pribula

sudca

3 596

3 527

JUDr. Iveta Puškášová

sudkyňa

3 141

2 249

JUDr. Erika Rečičárová

pravdepodobne VSÚ

0

2 409

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

2 260

1 430

JUDr. Zuzan Sinčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Sinčáková

sudkyňa

649

324

Jana Šofová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ľudovít Šoltýs

sudca

0

0

Mgr. Iveta Sonderlichová

podpredseda

1 848

548

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

1 145

1 847

JUDr. Lea Švrčeková

sudkyňa

1 621

1 744

JUDr. Oľga Tatranská

sudkyňa

3 688

7 804

Bc. Marcela Uhriňáková

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Marián Vereb

pravdepodobne VSÚ

0

64

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 32.305,45… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 326 ods. 1 písm. a)… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 326/1a, 2a, § 156/1… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.090,50 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 2 314,50… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6673,75 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Nahradenie prejavu vôle Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .