Okresný súd Košice okolie Štúrova 29, 041 10 Košice okolie

Na súde pracuje 22 sudcov.

Pre súd evidujeme 43 425 pojednávaní a 68 577 rozhodnutí.

Celkovo 6. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 201 683€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 17. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18,4 mesiaca

Celkovo 5. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 17,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 19,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 18 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15,1 mesiaca

Celkovo 14. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,2 mesiaca

Celkovo 11. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,3 mesiaca

Kontakt

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Košice okolie
Štúrova 29
041 10 Košice okolie
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Nicola Kuzmiaková a podpredseda je Mgr. Iveta Sonderlichová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Adamčíková

sudkyňa

3 344

1 996

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

0

0

JUDr. Lukáš Beňák

sudca

368

424

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

3 335

2 754

JUDr. Kerecmanová Eva

sudca

882

0

JUDr. Andrea Gazdagová

sudkyňa

3 224

2 964

JUDr. Mariana Ginelliová

sudkyňa

2 498

1 414

JUDr. Danica Hovančáková

sudkyňa

47

25

JUDr. Eva Kerecmanová

sudkyňa

893

1 297

Mgr. Nicola Kuzmiaková

predseda

758

6 820

JUDr. Peter Mén

sudca

2 828

1 236

JUDr. Dagmar Mlejová

sudkyňa

3 549

2 680

JUDr. Ľubica Nemcová

sudkyňa

2 903

3 168

JUDr. Jozef Pribula

sudca

3 406

3 152

JUDr. Iveta Puškášová

sudkyňa

2 810

1 963

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

2 069

1 196

JUDr. Zuzan Sinčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Sinčáková

sudkyňa

369

150

Mgr. Iveta Sonderlichová

podpredseda

1 666

447

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

1 075

1 592

JUDr. Oľga Tatranská

sudkyňa

3 429

7 018

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Adamčíková

sudkyňa

3 344

1 996

Bc. Marianna Badárová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

0

0

JUDr. Lukáš Beňák

sudca

368

424

JUDr. Mária Benková

sudkyňa

901

2 292

JUDr. Milena Bocanová

pravdepodobne VSÚ

0

1 003

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

3 335

2 754

Mgr. Peter Fáber

pravdepodobne VSÚ

0

99

Bc. Andrea Fenárová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Vladimíra Gajdošová

pravdepodobne VSÚ

0

255

JUDr. Andrea Gazdagová

sudkyňa

3 224

2 964

JUDr. Mariana Ginelliová

sudkyňa

2 498

1 414

JUDr. Danica Hovančáková

sudkyňa

47

25

Valéria Ivanová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Eva Kerecmanová

sudkyňa

893

1 297

Mgr. Radoslav Kolinovský

pravdepodobne VSÚ

0

3 020

Mgr. Petra Kračunová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Nicola Kuzmiaková

predseda

758

6 820

Zuzana Labancová

pravdepodobne VSÚ

0

15

JUDr. Roman Lajoš

neznámy pracovník

0

2

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

978

1 327

JUDr. Peter Mén

sudca

2 828

1 236

JUDr. Dagmar Mlejová

sudkyňa

3 549

2 680

JUDr. Ľubica Nemcová

sudkyňa

2 903

3 168

Mgr. Martina Nemcovská

pravdepodobne VSÚ

0

66

JUDr. Július Polák

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jozef Pribula

sudca

3 406

3 152

JUDr. Iveta Puškášová

sudkyňa

2 810

1 963

JUDr. Erika Rečičárová

pravdepodobne VSÚ

0

1 947

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

2 069

1 196

JUDr. Zuzan Sinčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Sinčáková

sudkyňa

369

150

Jana Šofová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ľudovít Šoltýs

sudca

0

0

Mgr. Iveta Sonderlichová

podpredseda

1 666

447

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

1 075

1 592

JUDr. Lea Švrčeková

sudkyňa

1 621

1 671

JUDr. Oľga Tatranská

sudkyňa

3 429

7 018

Bc. Marcela Uhriňáková

pravdepodobne VSÚ

0

11

Mgr. Marián Vereb

pravdepodobne VSÚ

0

64

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, uloženie povinnosti odstrániť… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie platnosti právnych… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 16763,30.- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 112.898,42 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na nahradenie prejavu… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .