Okresný súd Košice okolie Štúrova 29, 041 10 Košice okolie

Na súde pracuje 20 sudcov.

Pre súd evidujeme 37 933 pojednávaní a 65 664 rozhodnutí.

Celkovo 6. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 201 683€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 17. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18,4 mesiaca

Celkovo 5. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 17,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 19,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 18 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15,1 mesiaca

Celkovo 14. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,2 mesiaca

Celkovo 11. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
0558 870 111, 0558 870 112

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:
055/7 269 208

Adresa

Okresný súd Košice okolie
Štúrova 29
041 10 Košice okolie
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
0558 875 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
0558 875 180
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Nicola Kuzmiaková a podpredseda je Mgr. Iveta Sonderlichová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Adamčíková

sudkyňa

3 060

1 972

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

0

0

JUDr. Lukáš Beňák

sudca

133

159

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

3 100

2 675

JUDr. Kerecmanová Eva

sudca

882

4

JUDr. Andrea Gazdagová

sudkyňa

2 917

2 893

JUDr. Mariana Ginelliová

sudkyňa

2 316

1 373

JUDr. Eva Kerecmanová

sudkyňa

735

1 338

Mgr. Nicola Kuzmiaková

predseda

756

5 548

JUDr. Peter Mén

sudca

2 592

1 229

JUDr. Dagmar Mlejová

sudkyňa

3 177

2 725

JUDr. Ľubica Nemcová

sudkyňa

2 718

3 162

JUDr. Jozef Pribula

sudca

3 175

3 196

JUDr. Iveta Puškášová

sudkyňa

2 602

2 080

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

1 933

1 255

JUDr. Zuzan Sinčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Sinčáková

sudkyňa

228

88

Mgr. Iveta Sonderlichová

podpredseda

1 574

480

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

860

1 492

JUDr. Oľga Tatranská

sudkyňa

3 157

7 536

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Adamčíková

sudkyňa

3 060

1 972

Bc. Marianna Badárová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

0

0

JUDr. Lukáš Beňák

sudca

133

159

JUDr. Mária Benková

sudkyňa

725

2 123

JUDr. Milena Bocanová

pravdepodobne VSÚ

0

946

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

3 100

2 675

Mgr. Peter Fáber

pravdepodobne VSÚ

0

101

Bc. Andrea Fenárová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Vladimíra Gajdošová

pravdepodobne VSÚ

0

285

JUDr. Andrea Gazdagová

sudkyňa

2 917

2 893

JUDr. Mariana Ginelliová

sudkyňa

2 316

1 373

Valéria Ivanová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Eva Kerecmanová

sudkyňa

735

1 338

Mgr. Radoslav Kolinovský

pravdepodobne VSÚ

0

3 165

Mgr. Petra Kračunová

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Nicola Kuzmiaková

predseda

756

5 548

Zuzana Labancová

pravdepodobne VSÚ

0

16

JUDr. Roman Lajoš

neznámy pracovník

0

2

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

978

1 382

JUDr. Peter Mén

sudca

2 592

1 229

JUDr. Dagmar Mlejová

sudkyňa

3 177

2 725

JUDr. Ľubica Nemcová

sudkyňa

2 718

3 162

Mgr. Martina Nemcovská

pravdepodobne VSÚ

0

111

JUDr. Július Polák

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jozef Pribula

sudca

3 175

3 196

JUDr. Iveta Puškášová

sudkyňa

2 602

2 080

JUDr. Erika Rečičárová

pravdepodobne VSÚ

0

1 574

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

1 933

1 255

JUDr. Zuzan Sinčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Sinčáková

sudkyňa

228

88

Jana Šofová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ľudovít Šoltýs

sudca

0

0

Mgr. Iveta Sonderlichová

podpredseda

1 574

480

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

860

1 492

JUDr. Lea Švrčeková

sudkyňa

1 621

1 835

JUDr. Oľga Tatranská

sudkyňa

3 157

7 536

Bc. Marcela Uhriňáková

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Marián Vereb

pravdepodobne VSÚ

0

65

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, uloženie povinnosti odstrániť vady -… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 25.927,90 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zdržanie sa zásahov do vlastníckeho… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 360/1,2b Tr. zák. - 1Pv 490/15 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Obžalovaný – Radovan Čapičík
 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 869,21 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .