Okresný súd Košice okolie Štúrova 29, 041 10 Košice okolie

Na súde pracuje 20 sudcov.

Pre súd evidujeme 37 032 pojednávaní a 63 844 rozhodnutí.

Celkovo 6. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 201 683€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 17. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18,4 mesiaca

Celkovo 5. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 17,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 19,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 18 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15,1 mesiaca

Celkovo 14. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,2 mesiaca

Celkovo 11. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
0558 870 111, 0558 870 112

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:
055/7 269 208

Adresa

Okresný súd Košice okolie
Štúrova 29
041 10 Košice okolie
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
0558 875 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
0558 875 180
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Nicola Kuzmiaková a podpredseda je Mgr. Iveta Sonderlichová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Adamčíková

sudkyňa

2 941

1 938

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

0

0

JUDr. Lukáš Beňák

sudca

97

83

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

3 031

2 572

JUDr. Kerecmanová Eva

sudca

882

4

JUDr. Andrea Gazdagová

sudkyňa

2 841

2 780

JUDr. Mariana Ginelliová

sudkyňa

2 267

1 355

JUDr. Eva Kerecmanová

sudkyňa

696

1 316

Mgr. Nicola Kuzmiaková

predseda

755

5 153

JUDr. Peter Mén

sudca

2 543

1 212

JUDr. Dagmar Mlejová

sudkyňa

3 135

2 651

JUDr. Ľubica Nemcová

sudkyňa

2 657

3 068

JUDr. Jozef Pribula

sudca

3 128

3 131

JUDr. Iveta Puškášová

sudkyňa

2 526

2 050

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

1 906

1 215

JUDr. Zuzan Sinčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Sinčáková

sudkyňa

197

71

Mgr. Iveta Sonderlichová

podpredseda

1 561

472

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

805

1 399

JUDr. Oľga Tatranská

sudkyňa

3 123

7 486

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Adamčíková

sudkyňa

2 941

1 938

Bc. Marianna Badárová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

0

0

JUDr. Lukáš Beňák

sudca

97

83

JUDr. Mária Benková

sudkyňa

677

2 085

JUDr. Milena Bocanová

pravdepodobne VSÚ

0

828

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

3 031

2 572

Mgr. Peter Fáber

pravdepodobne VSÚ

0

101

Bc. Andrea Fenárová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Vladimíra Gajdošová

pravdepodobne VSÚ

0

285

JUDr. Andrea Gazdagová

sudkyňa

2 841

2 780

JUDr. Mariana Ginelliová

sudkyňa

2 267

1 355

Valéria Ivanová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Eva Kerecmanová

sudkyňa

696

1 316

Mgr. Radoslav Kolinovský

pravdepodobne VSÚ

0

3 165

Mgr. Petra Kračunová

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Nicola Kuzmiaková

predseda

755

5 153

Zuzana Labancová

pravdepodobne VSÚ

0

16

JUDr. Roman Lajoš

neznámy pracovník

0

2

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

978

1 382

JUDr. Peter Mén

sudca

2 543

1 212

JUDr. Dagmar Mlejová

sudkyňa

3 135

2 651

JUDr. Ľubica Nemcová

sudkyňa

2 657

3 068

Mgr. Martina Nemcovská

pravdepodobne VSÚ

0

111

JUDr. Július Polák

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jozef Pribula

sudca

3 128

3 131

JUDr. Iveta Puškášová

sudkyňa

2 526

2 050

JUDr. Erika Rečičárová

pravdepodobne VSÚ

0

1 467

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

1 906

1 215

JUDr. Zuzan Sinčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Sinčáková

sudkyňa

197

71

Jana Šofová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ľudovít Šoltýs

sudca

0

0

Mgr. Iveta Sonderlichová

podpredseda

1 561

472

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

805

1 399

JUDr. Lea Švrčeková

sudkyňa

1 621

1 830

JUDr. Oľga Tatranská

sudkyňa

3 123

7 486

Bc. Marcela Uhriňáková

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Marián Vereb

pravdepodobne VSÚ

0

65

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 3246,19€ s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1051,94 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.462,04 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1129,26 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 787,43 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1000,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že nehnuteľnosť patrí do… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 8000,00 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .