Okresný súd Košice okolie Štúrova 29, 041 10 Košice okolie

Na súde pracuje 5 sudcov.

Pre súd evidujeme 54 974 pojednávaní a 91 310 rozhodnutí.

Celkovo 6. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 201 683€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 17. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18,4 mesiaca

Celkovo 5. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 17,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 19,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 18 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15,1 mesiaca

Celkovo 14. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,2 mesiaca

Celkovo 11. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Košice okolie
Štúrova 29
041 10 Košice okolie
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Kerecmanová Eva

sudca

882

0

JUDr. Ľubica Nemcová

sudkyňa

3 016

3 443

JUDr. Zuzan Sinčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľudovít Šoltýs

sudca

0

0

JUDr. Lea Švrčeková

sudkyňa

1 621

1 751

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Adamčíková

sudkyňa

4 380

2 604

Bc. Marianna Badárová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

0

0

JUDr. Mária Benková

sudkyňa

1 991

3 338

JUDr. Lukáš Beňák

sudca

1 362

1 505

JUDr. Milena Bocanová

pravdepodobne VSÚ

0

1 105

JUDr. Eva Dosedla

sudca

594

880

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

3 593

3 124

Bc. Andrea Fenárová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Peter Fáber

pravdepodobne VSÚ

0

100

JUDr. Ivana Gajdošová

sudkyňa

539

511

Mgr. Vladimíra Gajdošová

pravdepodobne VSÚ

0

267

JUDr. Andrea Gazdagová

sudkyňa

4 640

4 309

JUDr. Mariana Ginelliová

sudkyňa

3 202

1 979

JUDr. Eva Halková

sudkyňa

107

70

JUDr. Danica Hovančáková

sudkyňa

619

388

Valéria Ivanová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Tomáš Kališka

sudca

196

103

JUDr. Eva Kerecmanová

sudkyňa

1 469

1 911

Mgr. Radoslav Kolinovský

pravdepodobne VSÚ

0

3 089

Mgr. Petra Kračunová

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Nicola Kuzmiaková

predseda

760

7 367

Zuzana Labancová

pravdepodobne VSÚ

0

15

JUDr. Roman Lajoš

neznámy pracovník

0

2

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

978

1 365

JUDr. Dagmar Mlejová

sudkyňa

3 806

3 143

JUDr. Peter Mén

sudca

3 826

1 793

Mgr. Martina Nemcovská

pravdepodobne VSÚ

0

66

JUDr. Ľubica Nemcová

sudkyňa

3 016

3 443

JUDr. Július Polák

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jozef Pribula

sudca

3 596

3 545

JUDr. Iveta Puškášová

sudkyňa

3 748

2 556

JUDr. Erika Rečičárová

pravdepodobne VSÚ

0

2 698

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

2 571

1 773

JUDr. Zuzan Sinčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Sinčáková

sudkyňa

1 108

574

Mgr. Iveta Sonderlichová

podpredseda

2 102

706

JUDr. Mária Sukovská

sudkyňa

371

246

JUDr. Oľga Tatranská

sudkyňa

3 691

7 875

Mgr. Jana Trnečková

sudkyňa

195

169

Bc. Marcela Uhriňáková

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Marián Vereb

pravdepodobne VSÚ

0

64

JUDr. Monika Šabľová

sudkyňa

183

117

Jana Šofová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ľudovít Šoltýs

sudca

0

0

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

1 145

1 860

JUDr. Lea Švrčeková

sudkyňa

1 621

1 751

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok bez odôvodnenia – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok bez odôvodnenia – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6770,44 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3229,34 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, doplatok náhrady škody straty… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, O určenie, že dôvod vydedenia… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na obmedzenie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Vyhlásenie rozsudku, Určenie vlastníckeho práva, nahradenie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §200 ods. 1 TZ, 2Pv… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Lenka Saloková
  Obžalovaný – H. I.
 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 208/1a, b, 3d Tr. zák. 1 Pv… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Peter Mén
  Obžalovaný – C. X.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .