Okresný súd Košice okolie Štúrova 29, 041 10 Košice okolie

Na súde pracuje 21 sudcov.

Pre súd evidujeme 38 878 pojednávaní a 67 528 rozhodnutí.

Celkovo 6. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 201 683€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 17. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18,4 mesiaca

Celkovo 5. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 17,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 19,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 18 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15,1 mesiaca

Celkovo 14. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,2 mesiaca

Celkovo 11. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
0558 870 111, 0558 870 112

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:
055/7 269 208

Adresa

Okresný súd Košice okolie
Štúrova 29
041 10 Košice okolie
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
0558 875 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
0558 875 180
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Nicola Kuzmiaková a podpredseda je Mgr. Iveta Sonderlichová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Adamčíková

sudkyňa

3 117

2 004

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

0

0

JUDr. Lukáš Beňák

sudca

201

232

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

3 181

2 741

JUDr. Kerecmanová Eva

sudca

882

4

JUDr. Andrea Gazdagová

sudkyňa

3 004

3 001

JUDr. Mariana Ginelliová

sudkyňa

2 370

1 414

JUDr. Danica Hovančáková

sudkyňa

4

0

JUDr. Eva Kerecmanová

sudkyňa

769

1 357

Mgr. Nicola Kuzmiaková

predseda

757

6 173

JUDr. Peter Mén

sudca

2 660

1 260

JUDr. Dagmar Mlejová

sudkyňa

3 260

2 761

JUDr. Ľubica Nemcová

sudkyňa

2 763

3 221

JUDr. Jozef Pribula

sudca

3 225

3 239

JUDr. Iveta Puškášová

sudkyňa

2 647

2 115

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

1 957

1 280

JUDr. Zuzan Sinčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Sinčáková

sudkyňa

256

113

Mgr. Iveta Sonderlichová

podpredseda

1 600

491

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

930

1 573

JUDr. Oľga Tatranská

sudkyňa

3 263

7 614

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Adamčíková

sudkyňa

3 117

2 004

Bc. Marianna Badárová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

0

0

JUDr. Lukáš Beňák

sudca

201

232

JUDr. Mária Benková

sudkyňa

749

2 282

JUDr. Milena Bocanová

pravdepodobne VSÚ

0

964

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

3 181

2 741

Mgr. Peter Fáber

pravdepodobne VSÚ

0

101

Bc. Andrea Fenárová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Vladimíra Gajdošová

pravdepodobne VSÚ

0

285

JUDr. Andrea Gazdagová

sudkyňa

3 004

3 001

JUDr. Mariana Ginelliová

sudkyňa

2 370

1 414

JUDr. Danica Hovančáková

sudkyňa

4

0

Valéria Ivanová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Eva Kerecmanová

sudkyňa

769

1 357

Mgr. Radoslav Kolinovský

pravdepodobne VSÚ

0

3 165

Mgr. Petra Kračunová

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Nicola Kuzmiaková

predseda

757

6 173

Zuzana Labancová

pravdepodobne VSÚ

0

16

JUDr. Roman Lajoš

neznámy pracovník

0

2

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

978

1 382

JUDr. Peter Mén

sudca

2 660

1 260

JUDr. Dagmar Mlejová

sudkyňa

3 260

2 761

JUDr. Ľubica Nemcová

sudkyňa

2 763

3 221

Mgr. Martina Nemcovská

pravdepodobne VSÚ

0

111

JUDr. Július Polák

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jozef Pribula

sudca

3 225

3 239

JUDr. Iveta Puškášová

sudkyňa

2 647

2 115

JUDr. Erika Rečičárová

pravdepodobne VSÚ

0

1 658

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

1 957

1 280

JUDr. Zuzan Sinčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Sinčáková

sudkyňa

256

113

Jana Šofová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ľudovít Šoltýs

sudca

0

0

Mgr. Iveta Sonderlichová

podpredseda

1 600

491

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

930

1 573

JUDr. Lea Švrčeková

sudkyňa

1 621

1 839

JUDr. Oľga Tatranská

sudkyňa

3 263

7 614

Bc. Marcela Uhriňáková

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Marián Vereb

pravdepodobne VSÚ

0

65

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozhodnutie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, uloženie povinnosti odstrániť vady -… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 25.927,90 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že vecné bremeno existuje +… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 211/1,2 Tr. zák.- 1 Pv 644/15 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Peter Mén
  Obžalovaný – Július Slepčík
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti darovacej zmluvy Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva a nariadenie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 588.581,50 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .