JUDr. Mária Jačeková Sziegel

 1. Active judge at the court Okresný súd Dunajská Streda, we register 5,312 hearings and 4,494 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, and 2012.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 3
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1419 days in the period and was assigned on average 57 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 20.5 from 40 possible points and ranked on 369 – 388. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 65.2% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 333
 • Number of Affirmed Decisions – 217

An appeal against the judge's judgements is filed in 10% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 3.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 308.8 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 302 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 211 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 69.9% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 187.9% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 3
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1026 days in the period and was assigned on average 50 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 17 from 40 possible points and ranked on 557 – 575. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 11 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 60.8% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 209
 • Number of Affirmed Decisions – 127

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.9% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 443 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 831 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 400 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 48.1% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 100.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 2 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 610 days and on average was assigned 234 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 43,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 88
 • Number of confirmed judgements – 38

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 272 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 385 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 180 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 38,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 115,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 585 – 594. mieste. Za kvalitu získal 3,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 13 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Účasť na seminároch v rozsahu 4 pracovných dní v pozícii poslucháča . Omšenie – celokrajové školenie sudcov – 3 dni v pozícii poslucháča.
 • 2012 – školenie 3 dni –pozícia poslucháč
 • 2011 – Školenie –2 dni – pozícia – poslucháč ; 2012 – školenie 3 dni –pozícia poslucháč; 2013 – Účasť na seminároch v rozsahu 4 pracovných dní v pozícii poslucháča . Omšenie – celokrajové školenie sudcov – 3 dni v pozícii poslucháča.
 • 2011 – Školenie –2 dni – pozícia – poslucháč

Published judgements

 1. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností k… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny 155,58… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného na malol. Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, nahradenie súhlasu otca Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného pre malol. Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť právnych úkonov +… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do NOS + NO Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 251 € s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie istiny 306,12… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 3.286,30… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie striedavej… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 539,15 €… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny 778,63… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.