JUDr. Monika Jakubová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Dunajská Streda, evidujeme 4 392 pojednávaní a 3 110 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 8 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 895 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 43 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 27.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 69 – 80. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 75,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 269
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 204

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 247,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 235 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 145 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 61,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 192,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 529 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 40 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 214 – 237. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 13 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 79,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 77
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 61

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 384 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 739 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 289 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 39,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 102,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 138 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 268 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 485 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 230 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 2 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 0,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 46,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca bol pridelený na tun. súd dňa 13.05.2013. Veci sa mu prideľovali od 29.05.2013. V agendách C, P a Er sa mu dorovnával nápad, teda dostal iba nové veci.
 • 2013 – Sudca bol pridelený na tun. súd dňa 13.05.2013. Veci sa mu prideľovali od 29.05.2013. V agendách C, P a Er sa mu dorovnával nápad, teda dostal iba nové veci.
 • 2013 – Omšenie – celokrajové školenie sudcov – 3 dní v pozícii poslucháča Účasť na seminári – 1 deň v pozícii poslucháča
 • 2013 – Omšenie – celokrajové školenie sudcov – 3 dní v pozícii poslucháča Účasť na seminári – 1 deň v pozícii poslucháča

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin neopráv. zásah… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin ned.výr.om. a… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin poškodzovania… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin týr. bl. os. a… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokr. prečin podvodu… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin lúpeže podľa §… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin týr. bl. osoby… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin falš.a pozmeň.… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíž.na zdraví… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin obmedz. os.… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin ohroz. pod… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin nezaplat. dane a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin výtržníctva… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin zanedb. pov.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin poškodzovania cudzej… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokrač. tr. čin.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokr.zločin… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin výtržníctva… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin neopr.vyr. a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.