JUDr. Róbert Jankovský

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Považská Bystrica, evidujeme 3 966 pojednávaní a 3 635 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1523 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 59 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 345 – 368. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 64,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 443
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 285

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 14,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,3%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 142,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 102 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 43 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 42,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 104,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1094 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 47 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 25.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 194 – 213. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 19.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 61,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 312
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 193

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 130 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 238 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 77 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 32,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 109,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 661 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 164 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 68,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 73
 • Počet potvrdených odvolaní – 50

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 194 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 256 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 116 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 42,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 114,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 185 – 195. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 15 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 3.10.2013 – Celokrajské školenie sudcov KS Trenčín , Inštitút vzdelávania MS SR Omšenie
 • 2012 – 25.9.–26.9.2012– školenie sudcov z obvodu Krajského súdu Trenčín, pozícia poslucháča, 2 dni;
 • 2011 – 11.– 12.10.2011 – Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín, pozícia poslucháča, 2 dni;; 2012 – 25.9.–26.9.2012– školenie sudcov z obvodu Krajského súdu Trenčín, pozícia poslucháča, 2 dni;; 2013 – 3.10.2013 – Celokrajské školenie sudcov KS Trenčín , Inštitút vzdelávania MS SR Omšenie
 • 2011 – 11.– 12.10.2011 – Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín, pozícia poslucháča, 2 dni;

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozhodnutie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozhodnutie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3679,84 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zriadenie vecného bremena k… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 9 778,65… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3.874,- € oproti… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody z ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 207 ods. 2,3 písm. c/… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 27 780,64 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3679,84 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 212 ods.2 písm. a/… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 149 ods.1, ods.2… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 207 ods.2 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 212 ods.2 písm. a/ Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 207 ods. 2,3 písm. c/… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 149 ods. 1,2 písm. a/… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 157 ods.1,2 písm. a/… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 171 ods,2 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 360 ods.1, § 155… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 349 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.