Okresný súd Považská Bystrica Školská 226, 017 01 Považská Bystrica

Na súde pracuje 5 sudcov.

Pre súd evidujeme 34 499 pojednávaní a 48 487 rozhodnutí.

Celkovo 14. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 000€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 10. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,4 mesiaca

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,4 mesiaca

Celkovo 3. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,4 mesiaca

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus, hovorca krajského súdu v Trenčíne
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Považská Bystrica
Školská 226
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
V dňoch 14. 04.2022 a 23.12.2022. sú úradné hodiny v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
V dňoch 14. 04.2022 a 23.12.2022. sú úradné hodiny v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Anna Kutišová

sudkyňa

1 295

1 338

Mgr. Gabriela Repková

sudkyňa

636

228

Mgr. Júlia Stuhlmann - Podobová

sudkyňa

1 238

0

JUDr. Ladislav Vašut

sudca

1 181

2 078

Ladislav Vašut

sudca

0

0

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Michal Bednár

pravdepodobne VSÚ

0

2 468

JUDr. Hedviga Grošaftová

sudkyňa

0

0

JUDr. Alica Harišová

pravdepodobne VSÚ

0

105

JUDr. Ivo Hlucháň

sudca

3 473

3 151

JUDr. Anna Irikovská

sudkyňa

1 523

1 681

JUDr. Róbert Jankovský

sudca

5 151

4 269

JUDr. Lucia Kojtalová

pravdepodobne VSÚ

0

1 251

JUDr. Monika Kostelná

pravdepodobne VSÚ

0

996

JUDr. Lucia Kovačinová

sudkyňa

1 405

1 079

JUDr. Katarína Krivulčíková

predseda

4 037

3 619

Mgr. Milada Kutišová

pravdepodobne VSÚ

0

803

Mgr. Silvia Kysucká

sudca

3 480

2 282

Mgr. Libor Kysucký

sudca

3 128

1 722

JUDr. Helena Loduhová

sudkyňa

1 992

3 120

Oľga Majcíková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Helena Markovičová

sudkyňa

0

0

Ľubica Melicheríková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Monika Mituníková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Dagmar Mišúnová

podpredseda

1 070

2 171

JUDr. Dušan Nemeth

pravdepodobne VSÚ

0

55

Eva Nečesaná

pravdepodobne VSÚ

0

1 776

Mgr. Ján Odnoga

neznámy pracovník

0

1 599

Mgr. Andrej Petrík

pravdepodobne VSÚ

0

563

Mgr. Júlia Stuhlmann Podobová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ivana Priečková

pravdepodobne VSÚ

0

218

Mgr. Gabriela Repková

sudkyňa

636

228

JUDr. Monika Sitáriková

predseda

0

0

Mgr. Ing. PhD. Gabriela Sopková

pravdepodobne VSÚ

0

519

JUDr. Ing. PhD. Gabriela Sopková

sudkyňa

1 262

770

JUDr. Marta Szántaiová

neznáma pracovníčka

0

1 044

Ladislav Vašut

sudca

0

0

JUDr. Marta Zigová

pravdepodobne VSÚ

0

1 340

JUDr. Miroslav Číž

sudca

1 445

992

Ing. František Ďuriš

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Milada Šalamúnová

pravdepodobne VSÚ

0

474

Mgr. Ivana Šlesarová

sudkyňa

229

624

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok bez odôvodnenia – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok bez odôvodnenia – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zrušenie a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do striedavej… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 17.416,67 € Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o úpravu hospodárenia so… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada nemajetkovej ujmy v… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 157 ods.1,2… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zrušenie a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .