Okresný súd Považská Bystrica Štúrova 2, 017 33 Považská Bystrica

Na súde pracuje 15 sudcov.

Pre súd evidujeme 24 203 pojednávaní a 40 932 rozhodnutí.

Celkovo 14. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 000€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 10. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,4 mesiaca

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,4 mesiaca

Celkovo 3. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,4 mesiaca

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421428837180
Fax:
+421428837191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus, hovorca krajského súdu v Trenčíne
Tel. číslo:
032/6 545 858

Adresa

Okresný súd Považská Bystrica
Štúrova 2
017 33 Považská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
042/8 837 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
042/8 837 180
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Helena Loduhová a podpredseda je JUDr. Róbert Jankovský.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ivo Hlucháň

sudca

2 219

2 577

JUDr. Anna Irikovská

sudkyňa

1 064

1 037

JUDr. Róbert Jankovský

podpredseda

3 304

3 180

JUDr. Lucia Kovačinová

sudkyňa

154

134

JUDr. Katarína Krivulčíková

sudkyňa

3 096

2 860

JUDr. Anna Kutišová

sudkyňa

1 295

1 380

Mgr. Silvia Kysucká

sudca

2 399

1 519

Mgr. Libor Kysucký

sudca

1 867

928

JUDr. Helena Loduhová

predseda

1 732

2 434

JUDr. Dagmar Mišúnová

sudkyňa

188

192

Mgr. Júlia Stuhlmann Podobová

sudkyňa

0

0

Mgr. Gabriela Repková

sudkyňa

636

247

JUDr. Ing. PhD. Gabriela Sopková

sudkyňa

3

28

Mgr. Júlia Stuhlmann - Podobová

sudkyňa

1 238

2

JUDr. Ladislav Vašut

sudca

1 181

2 153

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Michal Bednár

pravdepodobne VSÚ

0

2 454

JUDr. Miroslav Číž

sudca

1 445

1 544

Ing. František Ďuriš

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Hedviga Grošaftová

sudkyňa

0

0

JUDr. Alica Harišová

pravdepodobne VSÚ

0

105

JUDr. Ivo Hlucháň

sudca

2 219

2 577

JUDr. Anna Irikovská

sudkyňa

1 064

1 037

JUDr. Róbert Jankovský

podpredseda

3 304

3 180

JUDr. Lucia Kojtalová

pravdepodobne VSÚ

0

1 263

JUDr. Monika Kostelná

pravdepodobne VSÚ

0

862

JUDr. Lucia Kovačinová

sudkyňa

154

134

JUDr. Katarína Krivulčíková

sudkyňa

3 096

2 860

Mgr. Milada Kutišová

pravdepodobne VSÚ

0

863

Mgr. Silvia Kysucká

sudca

2 399

1 519

Mgr. Libor Kysucký

sudca

1 867

928

JUDr. Helena Loduhová

predseda

1 732

2 434

Oľga Majcíková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Helena Markovičová

sudkyňa

0

0

Ľubica Melicheríková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Dagmar Mišúnová

sudkyňa

188

192

Monika Mituníková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Eva Nečesaná

pravdepodobne VSÚ

0

1 888

JUDr. Dušan Nemeth

pravdepodobne VSÚ

0

58

Mgr. Ján Odnoga

neznámy pracovník

0

1 703

Mgr. Andrej Petrík

pravdepodobne VSÚ

0

567

Mgr. Júlia Stuhlmann Podobová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ivana Priečková

pravdepodobne VSÚ

0

221

Mgr. Gabriela Repková

sudkyňa

636

247

Mgr. Milada Šalamúnová

pravdepodobne VSÚ

0

491

Mgr. Ivana Šlesarová

sudkyňa

229

629

Mgr. Ing. PhD. Gabriela Sopková

pravdepodobne VSÚ

0

547

JUDr. Ing. PhD. Gabriela Sopková

sudkyňa

3

28

JUDr. Marta Szántaiová

neznáma pracovníčka

0

1 100

Ladislav Vašut

sudca

0

0

JUDr. Marta Zigová

pravdepodobne VSÚ

0

1 349

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok bez odôvodnenia – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 383.540,59 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie bytu s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníctva Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena rozhodnutia o zverení maloletého Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti vydedenia Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 201 ods.1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Považská Bystrica
  Sudca – JUDr. Lucia Kovačinová
  Obžalovaný – Jozef Pavlík
 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .