Okresný súd Považská Bystrica Štúrova 2, 017 33 Považská Bystrica

Na súde pracuje 14 sudcov.

Pre súd evidujeme 18 283 pojednávaní a 32 188 rozhodnutí.

Celkovo 14. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 000€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 10. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,4 mesiaca

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,4 mesiaca

Celkovo 3. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,4 mesiaca

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421428837180
Fax:
+421428837191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus, hovorca krajského súdu v Trenčíne
Tel. číslo:
032/6 545 858

Adresa

Okresný súd Považská Bystrica
Štúrova 2
017 33 Považská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
042/8 837 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
042/8 837 180
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Helena Loduhová a podpredseda je JUDr. Róbert Jankovský.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Miroslav Číž

sudca

1 445

1 519

JUDr. Ivo Hlucháň

sudca

1 796

1 872

JUDr. Anna Irikovská

sudkyňa

373

342

JUDr. Róbert Jankovský

podpredseda

2 489

2 217

JUDr. Katarína Krivulčíková

sudkyňa

2 365

2 076

JUDr. Anna Kutišová

sudkyňa

1 295

1 392

Mgr. Silvia Kysucká

sudca

1 616

933

Mgr. Libor Kysucký

sudca

1 198

555

JUDr. Helena Loduhová

predseda

1 256

1 709

Mgr. Júlia Stuhlmann Podobová

sudkyňa

0

0

Mgr. Gabriela Repková

sudkyňa

170

38

Mgr. Júlia Stuhlmann - Podobová

sudkyňa

1 238

2

JUDr. Ladislav Vašut

sudca

1 180

2 112

Ladislav Vašut

sudca

0

0

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Michal Bednár

pravdepodobne VSÚ

0

1 869

JUDr. Miroslav Číž

sudca

1 445

1 519

Ing. František Ďuriš

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Hedviga Grošaftová

sudkyňa

0

0

JUDr. Alica Harišová

pravdepodobne VSÚ

0

105

JUDr. Ivo Hlucháň

sudca

1 796

1 872

JUDr. Anna Irikovská

sudkyňa

373

342

JUDr. Róbert Jankovský

podpredseda

2 489

2 217

JUDr. Lucia Kojtalová

pravdepodobne VSÚ

0

1 266

JUDr. Monika Kostelná

pravdepodobne VSÚ

0

585

JUDr. Katarína Krivulčíková

sudkyňa

2 365

2 076

Mgr. Milada Kutišová

pravdepodobne VSÚ

0

491

Mgr. Silvia Kysucká

sudca

1 616

933

Mgr. Libor Kysucký

sudca

1 198

555

JUDr. Helena Loduhová

predseda

1 256

1 709

Oľga Majcíková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Helena Markovičová

sudkyňa

0

0

Ľubica Melicheríková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Monika Mituníková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Eva Nečesaná

pravdepodobne VSÚ

0

1 537

JUDr. Dušan Nemeth

pravdepodobne VSÚ

0

56

Mgr. Ján Odnoga

pravdepodobne VSÚ

0

1 454

Mgr. Andrej Petrík

pravdepodobne VSÚ

0

567

Mgr. Júlia Stuhlmann Podobová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ivana Priečková

pravdepodobne VSÚ

0

221

Mgr. Gabriela Repková

sudkyňa

170

38

Mgr. Milada Šalamúnová

pravdepodobne VSÚ

0

492

Mgr. Ivana Šlesarová

sudkyňa

229

629

Mgr. Ing. PhD. Gabriela Sopková

pravdepodobne VSÚ

0

551

JUDr. Marta Szántaiová

pravdepodobne VSÚ

0

725

Ladislav Vašut

sudca

0

0

JUDr. Marta Zigová

pravdepodobne VSÚ

0

1 352

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie bez odôvodnenia – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok bez odôvodnenia – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok bez odôvodnenia – Bezpodielové spoluvlastníctvo…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.162,87 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM manželov Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vylúčenie veci z exekúcie Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, § 221/1,4 písm.a/, § 221/1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Považská Bystrica
  Obžalovaný – Ing. Juraj Klimaszevský
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 95,45 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 126,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .