JUDr. Gabriela Bargelová

  1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 229 pojednávaní a 2 315 rozhodnutí.
  1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 19 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátori za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

  1. Uznesenie – Konkurz
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  2. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  3. Uznesenie – Obchodné spoločnosti Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  4. Uznesenie – Konkurz
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  5. Uznesenie – Konkurz
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  6. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  7. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  8. Uznesenie – Konkurz
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  9. Uznesenie – Konkurz
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  10. Uznesenie – Konkurz
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

  1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

  2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určeie, že právny úkon dlžníka je… Pojednávanie prebehlo dňa

  3. Pojednávanie a rozhodnutie, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

  4. Pojednávanie a rozhodnutie, návhr na vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

  5. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

  6. Pojednávanie a rozhodnutie, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

  7. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok… Pojednávanie prebehlo dňa

  8. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

  9. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

  10. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh veriteľov na vyhlásenie konkurzu na… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.