JUDr. Gabriela Bargelová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 351 pojednávaní a 4 651 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 22 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 12.500,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právnych… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie popretých pohľadávok Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie pravosti a výšky… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie pravosti pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh dlžníka na vyhlásenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh veriteľa na vyhlásenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie pravosti a výšky… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vylúčenie veci z konkurznej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právnych… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie veci z konkurznej… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.