JUDr. Ingrid Kalináková

 1. Active judge at the court Krajský súd Prešov, we register 501 hearings and 90 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Prešov, we register 2,777 hearings and 2,629 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 10 years.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1005 days in the period and was assigned on average 88 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 14 from 40 possible points and ranked on 650 – 662. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 6.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 67% of cases. The average in the same agenda is 67.3%.

 • Number of Appellate Decisions – 109
 • Number of Affirmed Decisions – 73

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.3% of cases. The average in the same agenda is 7.6%.

Of the total number of the judge's judgements 2.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 531 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 527 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 103 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 19.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 52.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 589 days and on average was assigned 178 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 69,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 72
 • Number of confirmed judgements – 50

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 151 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 179 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 131 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 56,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 98,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 286 – 298. mieste. Za kvalitu získal 8,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 14 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 2
 • 2012 – od 1.1.2012 do 31.3.2012 znížený nápad v agende Cb – rovnomernosť zaťaženia zároveň sa vybavuje nápad v agende P
 • 2012 – od 1.1.2012 do 31.3.2012 znížený nápad v agende Cb – rovnomernosť zaťaženia zároveň sa vybavuje nápad v agende P
 • 2012 – 7; 2013 – 2
 • 2012 – 7

Published judgements

 1. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.4N… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.4422/2017-PO-BP z… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýšenie výživného Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nariadenie neodkladného… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, na rozvod manželstva Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a úprava… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie súhlasu s očkovaním… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, na zvýšenie výživného Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie výživného pre plnoleté… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.