JUDr. Ingrid Kalináková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 1 074 pojednávaní a 291 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Prešov, evidujeme 2 778 pojednávaní a 2 633 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 13 rokmi.

Indikátory za rok 2021

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1005 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 88 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 14 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 650 – 662. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 6.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 67% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 109
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 73

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 531 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 527 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 103 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 19,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 52,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 589 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 178 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 69,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 72
 • Počet potvrdených odvolaní – 50

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 151 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 179 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 131 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 56,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 98,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 286 – 298. mieste. Za kvalitu získal 8,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 14 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 2
 • 2012 – od 1.1.2012 do 31.3.2012 znížený nápad v agende Cb – rovnomernosť zaťaženia zároveň sa vybavuje nápad v agende P
 • 2012 – od 1.1.2012 do 31.3.2012 znížený nápad v agende Cb – rovnomernosť zaťaženia zároveň sa vybavuje nápad v agende P
 • 2012 – 7; 2013 – 2
 • 2012 – 7

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava styku Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zverenie do striedavej osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie príspevku na výživu… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie manželského výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zvýšenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu práv a povinností… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu rodič. práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.