JUDr. Mário Karaffa

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Galanta, evidujeme 4 260 pojednávaní a 5 992 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1449 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 49 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 317 – 344. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 18.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 54,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 367
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 201

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 222,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 199 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 137 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 68,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 271,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1032 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 44 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 17.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 542 – 556. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 50,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 243
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 122

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 261 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 661 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 279 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 42,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 101,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 614 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 262 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 47,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 133
 • Počet potvrdených odvolaní – 63

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 264 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 310 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 103 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 26,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 77,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 545 – 555. mieste. Za kvalitu získal 4 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 05.06.2013 – 07.06.2013 – celokrajské stretnutie sudcov
 • 2013 – 05.06.2013 – 07.06.2013 – celokrajské stretnutie sudcov

Vynesené rozhodnutia

 1. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 50000 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 116,05 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 86304,19 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o nahradenie prejavu… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 70,7 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na nariadenie NO Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 2 000,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 69 677,10 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 4791.93 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 602,17 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníctva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3073,56 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 1595,39 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 21983,1 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 50000 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vysporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na nariadenie NO +… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.