JUDr. Mário Karaffa

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Galanta, evidujeme 2 761 pojednávaní a 4 022 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátori za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu SR voči sudcovi:

 • vydané – 2
 • prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1032 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 44 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku year celkovo 17.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 542. – 556. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 50,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 243
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 122

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 260,8 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339,3 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 661 prípadov. Priemer bol 376,8 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 279 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 42,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 101,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 614 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 262 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 47,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 133
 • Počet potvrdených odvolaní – 63

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 264 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 310 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 103 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 26,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 77,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 545. – 555. mieste. Za kvalitu získal 4 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 05.06.2013 – 07.06.2013 – celokrajské stretnutie sudcov
 • 2013 – 05.06.2013 – 07.06.2013 – celokrajské stretnutie sudcov

Vynesené rozhodnutia

 1. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 10.800,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 21200,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 3.135,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 83,90 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 1594,83 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 1019,11 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie zániku záložného práva Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Vysporiadanie BSM manželov Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, na ÚPP a úpravu styku s malolet.dieťaťom Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl.4828,23 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na určenie odplaty za užívanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 8985,11 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Zapl. 2525,12 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 6808,83 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 70,09 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.