JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD.

 1. Active chairman at the court Okresný súd Brezno, we register 2,551 hearings and 3,087 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 15 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 2

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1030 days in the period and was assigned on average 23 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 28.5 from 40 possible points and ranked on 91 – 106. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 21 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 68.1% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 119
 • Number of Affirmed Decisions – 81

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.2% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 166 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 249 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 29 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 11.6% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 113.7% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2012 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 426 days and on average was assigned 229 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 34,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 23
 • Number of confirmed judgements – 8

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 297 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 311 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 141 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 36,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 71,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 15,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 614 – 620. mieste. Za kvalitu získal 4 z 15 možných bodov, za efektivitu 11,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Účasť na 7 odborných seminároch (vzdelávacích aktivitách): 14.03.2013 (1 deň) – "Určovacie žaloby"; 25.03.2013–27.03.2013 (3 dni) – "Anglický jazyk–právnická terminológia"; 17.04.2013–19.04.2013 (3 dni) – "Nemecký jazyk–právnická terminológia"; 24.09.2013 (1 deň) – "Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní"; 09.10.2013 (1 deň) – "Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/2009 o vyživovacej povinnosti, BSM)"; 23.10.2013–25.10.2013 (3 dni) – "Nemecký jazyk–právnická terminológia"; 07.11.2013–08.11.2013 (2 dni) – "Anglický jazyk–právnická terminológia";
 • 2013 – agenda C – nápad zastavený od 01.12.2013 do 31.12.2013 (Dodatok č.8 k Rozvrhu práce na rok 2013, Spr.998/2013)
 • 2013 – agenda C – nápad zastavený od 01.12.2013 do 31.12.2013 (Dodatok č.8 k Rozvrhu práce na rok 2013, Spr.998/2013)
 • 2012 – Účasť na 6 seminároch organizovaných Justičnou akadémiou SR: 21.03.2012 – 23.03.2012 – seminár (3 dni) – "Anglický jazyk – právnická terminológia"; 17.05.2012 – 18.05.2012 – seminár (2 dni) – "Judikatúra a právna argumentácia – praktické a teoretické aspekty práce s vnútroštátnou a európskou judikatúrou"; 09.07.2012 – 13.07.2012 – seminár (5 dní) – "Letný kurz nemeckého jazyka"; 20.08.2012 – 22.08.2012 – seminár (3 dni) – "Anglický jazyk – právnická terminológia"; 17.09.2012 – seminár (1 deň) – "Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť"; 01.10.2012 – seminár (1 deň) – "Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – 2.časť"; Účasť na 1 seminári organizovaného Justičnou akadémiou ČR: 11.06.2012 – 13.06.2012 – seminár (3 dni) – "Zdravotnícka problematika" – seminár zameraný na nedbanlivostné trestné činy a pochybenia v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; Účasť na 1 odbornom podujatí organizovaného Justičnou akadémiou SR v spolupráci s Európskou justičnou vzdelávacou sieťou (EJTN) so sídlom v Bruseli: 15.11.2012 – 16.11.2012 – študijná návšteva (2 dni) na Súdnom dvore Európskej únie v Luxembursku ; 2013 – Účasť na 7 odborných seminároch (vzdelávacích aktivitách): 14.03.2013 (1 deň) – "Určovacie žaloby"; 25.03.2013–27.03.2013 (3 dni) – "Anglický jazyk–právnická terminológia"; 17.04.2013–19.04.2013 (3 dni) – "Nemecký jazyk–právnická terminológia"; 24.09.2013 (1 deň) – "Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní"; 09.10.2013 (1 deň) – "Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/2009 o vyživovacej povinnosti, BSM)"; 23.10.2013–25.10.2013 (3 dni) – "Nemecký jazyk–právnická terminológia"; 07.11.2013–08.11.2013 (2 dni) – "Anglický jazyk–právnická terminológia";
 • 2012 – Účasť na 6 seminároch organizovaných Justičnou akadémiou SR: 21.03.2012 – 23.03.2012 – seminár (3 dni) – "Anglický jazyk – právnická terminológia"; 17.05.2012 – 18.05.2012 – seminár (2 dni) – "Judikatúra a právna argumentácia – praktické a teoretické aspekty práce s vnútroštátnou a európskou judikatúrou"; 09.07.2012 – 13.07.2012 – seminár (5 dní) – "Letný kurz nemeckého jazyka"; 20.08.2012 – 22.08.2012 – seminár (3 dni) – "Anglický jazyk – právnická terminológia"; 17.09.2012 – seminár (1 deň) – "Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť"; 01.10.2012 – seminár (1 deň) – "Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – 2.časť"; Účasť na 1 seminári organizovaného Justičnou akadémiou ČR: 11.06.2012 – 13.06.2012 – seminár (3 dni) – "Zdravotnícka problematika" – seminár zameraný na nedbanlivostné trestné činy a pochybenia v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; Účasť na 1 odbornom podujatí organizovaného Justičnou akadémiou SR v spolupráci s Európskou justičnou vzdelávacou sieťou (EJTN) so sídlom v Bruseli: 15.11.2012 – 16.11.2012 – študijná návšteva (2 dni) na Súdnom dvore Európskej únie v Luxembursku

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 201 ods. 1 Tr.… Hearing will be held on

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 171 ods.2… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Brezno
  Judge – JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD.
  Defendant – S. J.
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 225 ods. 1 Tr.… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Brezno
  Judge – JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD.
  Defendant – A. C.
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 289 ods. 1… Hearing will be held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 289 ods.1 Tr.zák. Hearing will be held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na schválenie… Hearing will be held on

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 212 ods. 1 písm.… Hearing will be held on

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 208 ods. 1 písm.… Hearing will be held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, o zmenu formy ochranného… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 289 ods.1… Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 188 ods. 1 Tr.… Hearing was held on

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 208 ods. 1 písm.… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 212 ods. 1 písm. g)… Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podľa § 156 ods. 1 a… Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 201 ods. 1 Tr.… Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 212/1 Trestného… Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na obnovu konania Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 156 ods. 1 a iné… Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 201 ods. 1 Tr.… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.