JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD.

 1. Aktívny predseda na súde Okresný súd Brezno, evidujeme 2 433 pojednávaní a 3 000 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 15 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1030 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 23 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 28.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 91 – 106. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 21 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 68,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 119
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 81

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 166 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 249 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 29 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 11,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 113,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2012 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 426 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 229 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 34,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 23
 • Počet potvrdených odvolaní – 8

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 297 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 311 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 141 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 36,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 71,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 15,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 614 – 620. mieste. Za kvalitu získal 4 z 15 možných bodov, za efektivitu 11,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Účasť na 7 odborných seminároch (vzdelávacích aktivitách): 14.03.2013 (1 deň) – "Určovacie žaloby"; 25.03.2013–27.03.2013 (3 dni) – "Anglický jazyk–právnická terminológia"; 17.04.2013–19.04.2013 (3 dni) – "Nemecký jazyk–právnická terminológia"; 24.09.2013 (1 deň) – "Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní"; 09.10.2013 (1 deň) – "Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/2009 o vyživovacej povinnosti, BSM)"; 23.10.2013–25.10.2013 (3 dni) – "Nemecký jazyk–právnická terminológia"; 07.11.2013–08.11.2013 (2 dni) – "Anglický jazyk–právnická terminológia";
 • 2013 – agenda C – nápad zastavený od 01.12.2013 do 31.12.2013 (Dodatok č.8 k Rozvrhu práce na rok 2013, Spr.998/2013)
 • 2013 – agenda C – nápad zastavený od 01.12.2013 do 31.12.2013 (Dodatok č.8 k Rozvrhu práce na rok 2013, Spr.998/2013)
 • 2012 – Účasť na 6 seminároch organizovaných Justičnou akadémiou SR: 21.03.2012 – 23.03.2012 – seminár (3 dni) – "Anglický jazyk – právnická terminológia"; 17.05.2012 – 18.05.2012 – seminár (2 dni) – "Judikatúra a právna argumentácia – praktické a teoretické aspekty práce s vnútroštátnou a európskou judikatúrou"; 09.07.2012 – 13.07.2012 – seminár (5 dní) – "Letný kurz nemeckého jazyka"; 20.08.2012 – 22.08.2012 – seminár (3 dni) – "Anglický jazyk – právnická terminológia"; 17.09.2012 – seminár (1 deň) – "Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť"; 01.10.2012 – seminár (1 deň) – "Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – 2.časť"; Účasť na 1 seminári organizovaného Justičnou akadémiou ČR: 11.06.2012 – 13.06.2012 – seminár (3 dni) – "Zdravotnícka problematika" – seminár zameraný na nedbanlivostné trestné činy a pochybenia v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; Účasť na 1 odbornom podujatí organizovaného Justičnou akadémiou SR v spolupráci s Európskou justičnou vzdelávacou sieťou (EJTN) so sídlom v Bruseli: 15.11.2012 – 16.11.2012 – študijná návšteva (2 dni) na Súdnom dvore Európskej únie v Luxembursku ; 2013 – Účasť na 7 odborných seminároch (vzdelávacích aktivitách): 14.03.2013 (1 deň) – "Určovacie žaloby"; 25.03.2013–27.03.2013 (3 dni) – "Anglický jazyk–právnická terminológia"; 17.04.2013–19.04.2013 (3 dni) – "Nemecký jazyk–právnická terminológia"; 24.09.2013 (1 deň) – "Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní"; 09.10.2013 (1 deň) – "Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/2009 o vyživovacej povinnosti, BSM)"; 23.10.2013–25.10.2013 (3 dni) – "Nemecký jazyk–právnická terminológia"; 07.11.2013–08.11.2013 (2 dni) – "Anglický jazyk–právnická terminológia";
 • 2012 – Účasť na 6 seminároch organizovaných Justičnou akadémiou SR: 21.03.2012 – 23.03.2012 – seminár (3 dni) – "Anglický jazyk – právnická terminológia"; 17.05.2012 – 18.05.2012 – seminár (2 dni) – "Judikatúra a právna argumentácia – praktické a teoretické aspekty práce s vnútroštátnou a európskou judikatúrou"; 09.07.2012 – 13.07.2012 – seminár (5 dní) – "Letný kurz nemeckého jazyka"; 20.08.2012 – 22.08.2012 – seminár (3 dni) – "Anglický jazyk – právnická terminológia"; 17.09.2012 – seminár (1 deň) – "Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť"; 01.10.2012 – seminár (1 deň) – "Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – 2.časť"; Účasť na 1 seminári organizovaného Justičnou akadémiou ČR: 11.06.2012 – 13.06.2012 – seminár (3 dni) – "Zdravotnícka problematika" – seminár zameraný na nedbanlivostné trestné činy a pochybenia v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; Účasť na 1 odbornom podujatí organizovaného Justičnou akadémiou SR v spolupráci s Európskou justičnou vzdelávacou sieťou (EJTN) so sídlom v Bruseli: 15.11.2012 – 16.11.2012 – študijná návšteva (2 dni) na Súdnom dvore Európskej únie v Luxembursku

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 201/1 Trestného… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD.
  Obžalovaný – V. Y.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 221 ods. 1, 2… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD.
  Obžalovaný – Z. L.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 364 ods. 1 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD.
  Obžalovaný – R. C.
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 208 ods. 1 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD.
  Obžalovaný – K. J.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 361 ods. 1, 2… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD.
  Obžalovaný – X. H.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 305 ods. 1 písm. b)… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD.
  Obžalovaný – O. U.
 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 212 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD.
  Obžalovaný – P. I.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 306 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD.
  Obžalovaný – N. Y.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 289 ods. 1 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD.
  Obžalovaný – B. G.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 211 ods. 1 a iné… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD.
  Obžalovaný – I. O.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 360a ods. 1 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD.
  Obžalovaný – P. T.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 201/1 Trestného… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD.
  Obžalovaný – O. F.
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 225 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD.
  Obžalovaný – U. G.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody z ublíženia na… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva + PO Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 289 ods. 1 Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD.
  Obžalovaný – P. X.
 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 361 ods. 1, 2… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD.
  Obžalovaný – G. P.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 157 ods. 1 a iné… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD.
  Obžalovaný – Z. T.
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 276 ods. 1, 3… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD.
  Obžalovaný – J. V.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na obnovu konania Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD.
  Obžalovaný – X. U.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.