JUDr. Mária Képessyová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Dunajská Streda, evidujeme 4 542 pojednávaní a 2 704 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1394 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 105 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 16 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 549 – 560. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 1.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 51,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 227
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 117

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 201,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 200 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 113 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 56,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 117,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 981 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 77 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 22.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 324 – 344. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 18 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 54,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 159
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 87

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 165 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 181 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 131 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 72,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 127,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi nebola žiadna agenda prideľovaná dominantne. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo.

Sudca v sledovanom období odpracoval 607 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 171 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 44,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 61,2%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 101
 • Počet potvrdených odvolaní – 45

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 126 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 128 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 100 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 55,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 114,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 19,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 438 – 457. mieste. Za kvalitu získal 4 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Omšenie– celokrajové školenie sudcov – 1 deň v pozícii poslucháča.
 • 2013 – Omšenie– celokrajové školenie sudcov – 1 deň v pozícii poslucháča.
 • 2012 – Sudkyni v priebehu roka 2012 nápad vecí z občianskoprávnych agiend bol pozastavený z dôvodu preradenia na trestný úsek. V odbobí od 05.09.212 do 31.12.2012 mala znížený nápad na trestnej agende, pritom vybavovala a vybavuje pridelené veci z občianskoprávnych agiend.
 • 2012 – Sudkyni v priebehu roka 2012 nápad vecí z občianskoprávnych agiend bol pozastavený z dôvodu preradenia na trestný úsek. V odbobí od 05.09.212 do 31.12.2012 mala znížený nápad na trestnej agende, pritom vybavovala a vybavuje pridelené veci z občianskoprávnych agiend.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíž. na zdraví podľa… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie spoluvlastníctva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti kúpnej… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie veci Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, pokrač. tr. čin. neodvedenia… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zločin nedovol. výr.omam. a… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, trestný čin lúpeže… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obzvl.záv.zločin… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zločin sprenevery podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zločin lúpeže spolup.podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, zločin podvodu podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin zanedb.pov.výž.podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin nevypl.mzdy a… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, tr. čin poruš. predp. a… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zločin vydierania podľa §§… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací zločin… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin hrub. nátlaku… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.