JUDr. Mária Képessyová

 1. Active judge at the court Okresný súd Dunajská Streda, we register 7,985 hearings and 3,118 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1394 days in the period and was assigned on average 105 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 16 from 40 possible points and ranked on 549 – 560. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 1.5 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 51.5% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 227
 • Number of Affirmed Decisions – 117

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.3% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 201.1 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 200 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 113 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 56.5% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 117.1% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 981 days in the period and was assigned on average 77 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 22.5 from 40 possible points and ranked on 324 – 344. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 18 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 54.7% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 159
 • Number of Affirmed Decisions – 87

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.8% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 3.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 165 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 181 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 131 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 72.4% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 127.3% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi nebola žiadna agenda prideľovaná dominantne. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo.

The judge in this period worked 607 days and on average was assigned 171 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 44,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 61,2%.

 • Number of appellate judgements – 101
 • Number of confirmed judgements – 45

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 126 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 128 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 100 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 55,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 114,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 19,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 438 – 457. mieste. Za kvalitu získal 4 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Omšenie– celokrajové školenie sudcov – 1 deň v pozícii poslucháča.
 • 2013 – Omšenie– celokrajové školenie sudcov – 1 deň v pozícii poslucháča.
 • 2012 – Sudkyni v priebehu roka 2012 nápad vecí z občianskoprávnych agiend bol pozastavený z dôvodu preradenia na trestný úsek. V odbobí od 05.09.212 do 31.12.2012 mala znížený nápad na trestnej agende, pritom vybavovala a vybavuje pridelené veci z občianskoprávnych agiend.
 • 2012 – Sudkyni v priebehu roka 2012 nápad vecí z občianskoprávnych agiend bol pozastavený z dôvodu preradenia na trestný úsek. V odbobí od 05.09.212 do 31.12.2012 mala znížený nápad na trestnej agende, pritom vybavovala a vybavuje pridelené veci z občianskoprávnych agiend.

Published judgements

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zločin týrania blízkej osoby… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zločin nedovol.výr.om. a… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zolčin ublíženia na zdraví… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin sprenevery podľa §§… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíž. na zdraví podľa… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, tr.čin neodv.dane a… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, pokr. zločin podvodu podľa §… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, pokus zločinu ublíž.na zdraví… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zločin znásilnenia podľa §… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin výtržníctva podľa §… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, obzv.záv. zločin ned.výr.om.… Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zolčin ublíženia na zdraví… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin sprenevery podľa §§… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zločin týrania blízkej osoby… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, pokr. zločin podvodu podľa §… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženia na zdraví… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženia na zdraví… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.