JUDr. Arpád Koreň

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Rožňava, evidujeme 1 884 pojednávaní a 2 013 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1522 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 97 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 27 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 81 – 98. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 18 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 74,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 108
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 80

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 3,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,9%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 45,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 34 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 3 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 8,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 111,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1090 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 73 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 34.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 6 – 8. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 24 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 77,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 77
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 60

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 2,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 25 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 31 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 8 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 25,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 163,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 652 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 98 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 77,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 31
 • Počet potvrdených odvolaní – 24

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 2,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 15 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 23 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 4 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 17,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 246,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 37,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 2. mieste. Za kvalitu získal 14 z 15 možných bodov, za efektivitu 23,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Účasť na seminári 1pracovný deň
 • 2012 – Účasť na seminári – 2 pracovné dni.
 • 2011 – Účasť na seminári 1 pracovný deň v Košiciach a 1 pracovný deň v Omšení.; 2012 – Účasť na seminári – 2 pracovné dni.; 2013 – Účasť na seminári 1pracovný deň
 • 2011 – Účasť na seminári 1 pracovný deň v Košiciach a 1 pracovný deň v Omšení.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok bez odôvodnenia – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok bez odôvodnenia – Všeobecne nebezpečné…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 207 odsek 1, odsek 3… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Arpád Koreň
  Obžalovaný – Z. V.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 364 odsek 1 písm. a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Arpád Koreň
  Obžalovaný – F. R.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 188 odsek 1 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Arpád Koreň
  Obžalovaný – T. B.
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 194 odsek 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Arpád Koreň
  Obžalovaný – X. H.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, liečba uložená iným súdom Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 149 odsek 1, odsek 2… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Arpád Koreň
  Obžalovaný – U. F.
 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 194 ods. 1, 2 písm. a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Arpád Koreň
  Obžalovaný – J. P.
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 207 odsek 1, odsek 3… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Arpád Koreň
  Obžalovaný – G. C.
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 266 odsek 1 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Arpád Koreň
  Obžalovaný – K. S.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, liečba uložená iným súdom Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.