JUDr. Helena Kosorínová

 1. Neaktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 18 pojednávaní a 227 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 25 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Incidenčné spory
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Zmluva o dielo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Incidenčné spory
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Opravné uznesenie – Iné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Incidenčné spory
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Incidenčné spory
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie, Určenie pravosti, výšky a poradia pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Určenie neplatnosti právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Určenie pravosti, výšky a poradia pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Určenie neplatnosti právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Určenie pravosti, výšky a poradia pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Určenie neplatnosti právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Vylúčenie nehnuteľnosti z KP Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.