JUDr. Mária Kováčiková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 2 295 pojednávaní a 1 748 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1490 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 36 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 285 – 316. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 69,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 222
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 155

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 307,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 128 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 92 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 71,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 172,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1060 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 37 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 21.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 367 – 389. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 12.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 72,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 133
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 97

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 314 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 413 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 121 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 29,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 90,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 646 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 180 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 70,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 82
 • Počet potvrdených odvolaní – 58

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 175 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 215 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 41 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 16,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 92,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 27 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 93 – 100. mieste. Za kvalitu získal 10 z 15 možných bodov, za efektivitu 17 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici,25.–26.04.2013,IMS Omšenie
 • 2012 – Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB, Prace mezinárodněprávní ochrany detí,14.–16.5.2012,Kroměříž,ČR
 • 2011 – Od 01. 09. 2011 zastavenie nápadu v agende C vzhľadom na pridelenie novej agendy P od uvedeného dátumu.
 • 2011 – Od 01. 09. 2011 zastavenie nápadu v agende C vzhľadom na pridelenie novej agendy P od uvedeného dátumu.
 • 2011 – 7.– 8.06.2011 – Občiansko – právne kolégium Omšenie; 2012 – Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB, Prace mezinárodněprávní ochrany detí,14.–16.5.2012,Kroměříž,ČR; 2013 – Pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici,25.–26.04.2013,IMS Omšenie
 • 2011 – 7.– 8.06.2011 – Občiansko – právne kolégium Omšenie

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nahradenie prejavu vôle… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3 300,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 12034,45 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 4 964,895 Eur Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 5 684,96 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 734.89 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 250 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1 352,86 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 121,28 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 714,84 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 111,44 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 303,36 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM manželov Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 52.692,87 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2 349,23,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o uloženie povinnosti zdržať… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.