JUDr. Anna Kovaľová

 1. Aktívna predseda na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 612 pojednávaní a 742 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 4.539,54 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 6.516,11 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu škody z ublíž.na… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie neplatnosti kúpnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.322,29 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie mzdových nárokov s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.929,08 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 15 500 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o neplatnosť kúpnej zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti kúpnej… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.