JUDr. Anna Kovaľová

 1. Aktívna predseda na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 381 pojednávaní a 633 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 106.032,34 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 5000 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zdržanie sa použitia Dohody… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, námietke zaujatosti Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o primerané finančné… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 10293,45,-Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezd. obohatenia… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.