JUDr. Jana Kurucová

 1. Active judge at the court Okresný súd Humenné, we register 2,129 hearings and 2,480 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1089 days in the period and was assigned on average 9 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 16.5 from 40 possible points and ranked on 576 – 590. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 12 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 58.5% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 118
 • Number of Affirmed Decisions – 69

An appeal against the judge's judgements is filed in 12.1% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 286 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 242 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 84 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 34.7% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 85.8% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 668 days and on average was assigned 75 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 44,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 79
 • Number of confirmed judgements – 35

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 14,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 247 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 92 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 31 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 30,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 93,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 535 – 544. mieste. Za kvalitu získal 1,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – školenie 30. – 31.10.2013 (2 dni)
 • 2013 – celoročne nápad znížený na 1/3 z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky súdu
 • 2012 – odborný seminár 2 dni; 2013 – školenie 30. – 31.10.2013 (2 dni)
 • 2012 – odborný seminár 2 dni
 • 2012 – nápad v agende C znížený na 1/3 z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu
 • 2011 – Od 1.9.2011 znížený nápad na 1/3 z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu; 2012 – nápad v agende C znížený na 1/3 z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu; 2013 – celoročne nápad znížený na 1/3 z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky súdu
 • 2011 – Od 1.9.2011 znížený nápad na 1/3 z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu

Published judgements

 1. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Vlastnícke právo k hnuteľným veciam
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie vyživovacej… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM po rozvode… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie bezpodielového… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vyporiadanie BSM Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o primerané finančné… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vypratanie… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4777,07 Eur s… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zodpovednosť za škodu… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody spôsobenej… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vypratanie… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie čiastočnej… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 29 695,69 EUR s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o odstránenie neoprávnenej… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na určenie otcovstva k… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Odporovacia žaloba Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.