JUDr. Jana Kurucová

 1. Aktívna predseda na súde Okresný súd Humenné, evidujeme 1 480 pojednávaní a 1 690 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu SR voči sudcovi:

 • vydané – 0
 • prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1089 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 9 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 16.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 576. – 590. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 58,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 118
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 69

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 286 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 242 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 84 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 34,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 85,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 668 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 75 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 44,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 79
 • Počet potvrdených odvolaní – 35

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 14,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 247 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 92 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 31 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 30,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 93,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 535. – 544. mieste. Za kvalitu získal 1,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – školenie 30. – 31.10.2013 (2 dni)
 • 2013 – celoročne nápad znížený na 1/3 z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky súdu
 • 2012 – odborný seminár 2 dni; 2013 – školenie 30. – 31.10.2013 (2 dni)
 • 2012 – odborný seminár 2 dni
 • 2012 – nápad v agende C znížený na 1/3 z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu
 • 2011 – Od 1.9.2011 znížený nápad na 1/3 z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu; 2012 – nápad v agende C znížený na 1/3 z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu; 2013 – celoročne nápad znížený na 1/3 z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky súdu
 • 2011 – Od 1.9.2011 znížený nápad na 1/3 z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 703,04 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 466,77 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 8.780 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 13142,2 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 279,34 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 713,15 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie platobného rozkazu Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 8.780 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 122,15 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 789,72 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.