Mgr. Libor Kysucký

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Považská Bystrica, evidujeme 2 943 pojednávaní a 1 620 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 15 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1582 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 62 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 17.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 506 – 524. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 52,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 131
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 69

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,9%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 242,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 260 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 106 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 40,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 117,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1121 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 33 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 17 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 557 – 575. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 1.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 45,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 57
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 26

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 206 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 228 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 92 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 40,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 105,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 673 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 37 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 554 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 176 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 39 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 22,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 55% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 4.2.–5.2.2013 – Zmenkové a šekové právo, Detašované pracovisko JA SR v Omšení 3.10.2013 – Celokrajské školenie sudcov, Inštitút vzdelávania MS SR v Omšení 6.11.2013 – Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní, Justičná akadémia SR Pezinok
 • 2012 – 5.3.–6.3.2012 – seminár:Technika pojednávania a rozbor procesných model.situácií, pozícia poslucháča, 2 dni; 25.9.–26.2012 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu Trenčín, pozícia poslucháča, 2 dni;
 • 2011 – Semináre: 23.5.2011 – Technika civilného pojednávania, pozícia poslucháča, 1 deň; 7.11.2011 – Aktuálne probl. v dedič.konaní, vlastnícke právo, pozícia poslucháča 1 deň; 11.–12.10.2011 – Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín, pozíciia poslucháča, 2 dni;; 2012 – 5.3.–6.3.2012 – seminár:Technika pojednávania a rozbor procesných model.situácií, pozícia poslucháča, 2 dni; 25.9.–26.2012 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu Trenčín, pozícia poslucháča, 2 dni;; 2013 – 4.2.–5.2.2013 – Zmenkové a šekové právo, Detašované pracovisko JA SR v Omšení 3.10.2013 – Celokrajské školenie sudcov, Inštitút vzdelávania MS SR v Omšení 6.11.2013 – Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní, Justičná akadémia SR Pezinok
 • 2011 – Semináre: 23.5.2011 – Technika civilného pojednávania, pozícia poslucháča, 1 deň; 7.11.2011 – Aktuálne probl. v dedič.konaní, vlastnícke právo, pozícia poslucháča 1 deň; 11.–12.10.2011 – Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín, pozíciia poslucháča, 2 dni;

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 107.786,10 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 11.656,74 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného na… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 152.765,61 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 6.346,50 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 156,19 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného na… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 29.491 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3.143 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 11.653,44 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 9.276 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 197.390,54 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, NO + uloženie výchovného… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 10.215,45 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, NO + určovacia žaloba Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.