JUDr. Kristína Lakotová

 1. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Malacky, evidujeme 276 pojednávaní a 1 636 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 553 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 133 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 55,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 52
 • Počet potvrdených odvolaní – 29

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 759 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 345 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 213 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 55,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 36,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 8,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 721 – 724. mieste. Za kvalitu získal 5,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 3,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Nápad nebol znížený.
 • 2011 – Obč. spr., obchodná agenda 2 dni
 • 2011 – Obč. spr., obchodná agenda 2 dni
 • 2011 – 0; 2013 – Nápad nebol znížený.
 • 2011 – 0

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami, Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie, Návrh o zaplatenie 190 312,98 Sk s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Schválenie právneho úkonu za maloletého Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 425 571,86 € (12. 820. 777,85 Sk)… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Zverenie do starostlivosti právnickej osoby Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Zverenie maloletej do starostlivosti práv.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Zverenie dieťaťa do striedavej osob.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, ÚPP a určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Rozvod manželstva a ÚPP na čas po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.