JUDr. Erika Lengyelová

 1. Inactive judge at the court Okresný súd Dunajská Streda, we register 4,383 hearings and 3,833 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1467 days in the period and was assigned on average 46 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 24 from 40 possible points and ranked on 201 – 223. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 16.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 68.1% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 317
 • Number of Affirmed Decisions – 216

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.3% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 3.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 264.1 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 225 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 191 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 84.9% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 609.8% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1052 days in the period and was assigned on average 47 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 15.5 from 40 possible points and ranked on 601 – 622. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 11 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 57.8% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 166
 • Number of Affirmed Decisions – 96

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.2% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 440 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 848 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 399 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 47.1% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 103.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 619 days and on average was assigned 237 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 48,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 88
 • Number of confirmed judgements – 43

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 270 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 365 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 189 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 41,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 110,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 585 – 594. mieste. Za kvalitu získal 4,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 12 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Omšenie– celokrajové školenie sudcov – 3 dni v pozícii poslucháča. Účasť na seminári – 2 dni v pozícii poslucháča.
 • 2012 – školenie 3 dni– pozícia poslucháč ; 2013 – Omšenie– celokrajové školenie sudcov – 3 dni v pozícii poslucháča. Účasť na seminári – 2 dni v pozícii poslucháča.
 • 2012 – školenie 3 dni– pozícia poslucháč

Published judgements

 1. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Ostatné Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie istiny 77,32 €… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny 1.315… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 1.374,79… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie istiny 451,25… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie istiny 251,24… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie istiny 373,29… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie istiny 913,59… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie malol. do NOS + NO Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava pomerov k malol. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.