JUDr. Eva Benčová

 1. Active judge at the court Okresný súd Banská Bystrica, we register 798 hearings and 1,972 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 22 years, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. The judge has been nominated to function for more than 26 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1460 days in the period and was assigned on average 9 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 28.5 from 40 possible points and ranked on 49 – 61. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 13.5 out of 15 points
 • Effectivity – 15 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 87.9% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 33
 • Number of Affirmed Decisions – 29

An appeal against the judge's judgements is filed in 4.4% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 0.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 227.8 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 78 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 33 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 42.3% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 142% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 625 days and on average was assigned 13 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Efficiency indicators

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Exekučné právo – aplikačné problémy exekučného konania/2013/KSP/55, 27.05.2013,ÚPV BB, Pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici, 25.–26.4.2013,IMS Omšenie,
 • 2012 – Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB, Informačné stretnutie k novele Exekučného poriadku,5.9.2012,Omšenie, Obchodno–právne kolégium KS v BB a okresných súdov v obvode, 17.–18.9.2012, Omšenie
 • 2011 – V agende P v období od 01.01.2011 do 31.08.2011 znížený nápad z dôvodu vybavovania ďalších agiend a od 01.09.2011 zastavený nápad v reg. P z dôvodu pridelenia novej agendy Cbi od 01. 11. 2011.
 • 2011 – V agende P v období od 01.01.2011 do 31.08.2011 znížený nápad z dôvodu vybavovania ďalších agiend a od 01.09.2011 zastavený nápad v reg. P z dôvodu pridelenia novej agendy Cbi od 01. 11. 2011.
 • 2011 – 31.01. – 01.02.2011– Exekučné právo, Omšenie, 02. – 03.03.2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ, Omšenie, 28.03.2011, 02.08.2011, 05.12.2011 – účasť na občianskoprávnych grémiách Okresného súdu Banská Bystrica; 2012 – Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB, Informačné stretnutie k novele Exekučného poriadku,5.9.2012,Omšenie, Obchodno–právne kolégium KS v BB a okresných súdov v obvode, 17.–18.9.2012, Omšenie; 2013 – Exekučné právo – aplikačné problémy exekučného konania/2013/KSP/55, 27.05.2013,ÚPV BB, Pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici, 25.–26.4.2013,IMS Omšenie,
 • 2011 – 31.01. – 01.02.2011– Exekučné právo, Omšenie, 02. – 03.03.2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ, Omšenie, 28.03.2011, 02.08.2011, 05.12.2011 – účasť na občianskoprávnych grémiách Okresného súdu Banská Bystrica

Published judgements

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozhodnutie – Exekúcia a výkon rozhodnutí Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vyhlásenie… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, exekúcia EX 90/10 5601044427 Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, prejednanie dedičstva Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 1 412,79,- Eur s prísl. Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie sumy 10,- Eur s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie rozhodcovského… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1 404,- Eur s prísl. Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie sumy 74,59,- Eur… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na určenie otcovstva Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 109,51 EUR s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.