JUDr. Eva Benčová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 797 pojednávaní a 1 922 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 25 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1460 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 9 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 28.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 49 – 61. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 87,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 33
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 29

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,5%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 227,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 78 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 33 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 42,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 142% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 625 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 13 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Exekučné právo – aplikačné problémy exekučného konania/2013/KSP/55, 27.05.2013,ÚPV BB, Pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici, 25.–26.4.2013,IMS Omšenie,
 • 2012 – Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB, Informačné stretnutie k novele Exekučného poriadku,5.9.2012,Omšenie, Obchodno–právne kolégium KS v BB a okresných súdov v obvode, 17.–18.9.2012, Omšenie
 • 2011 – V agende P v období od 01.01.2011 do 31.08.2011 znížený nápad z dôvodu vybavovania ďalších agiend a od 01.09.2011 zastavený nápad v reg. P z dôvodu pridelenia novej agendy Cbi od 01. 11. 2011.
 • 2011 – V agende P v období od 01.01.2011 do 31.08.2011 znížený nápad z dôvodu vybavovania ďalších agiend a od 01.09.2011 zastavený nápad v reg. P z dôvodu pridelenia novej agendy Cbi od 01. 11. 2011.
 • 2011 – 31.01. – 01.02.2011– Exekučné právo, Omšenie, 02. – 03.03.2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ, Omšenie, 28.03.2011, 02.08.2011, 05.12.2011 – účasť na občianskoprávnych grémiách Okresného súdu Banská Bystrica; 2012 – Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB, Informačné stretnutie k novele Exekučného poriadku,5.9.2012,Omšenie, Obchodno–právne kolégium KS v BB a okresných súdov v obvode, 17.–18.9.2012, Omšenie; 2013 – Exekučné právo – aplikačné problémy exekučného konania/2013/KSP/55, 27.05.2013,ÚPV BB, Pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici, 25.–26.4.2013,IMS Omšenie,
 • 2011 – 31.01. – 01.02.2011– Exekučné právo, Omšenie, 02. – 03.03.2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ, Omšenie, 28.03.2011, 02.08.2011, 05.12.2011 – účasť na občianskoprávnych grémiách Okresného súdu Banská Bystrica

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozhodnutie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, exekúcia EX 90/10 5601044427 Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, prejednanie dedičstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 1 412,79,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie sumy 10,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1 404,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie sumy 74,59,- Eur… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 109,51 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie sumy 25 000,- Eur… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.