JUDr. Eva Benčová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 836 pojednávaní a 1 381 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 19 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu SR voči sudcovi:

 • vydané – 0
 • prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1460 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 9 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 28.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 49 – 61 mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 87,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 33
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 29

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,5%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 227,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 78 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 33 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 42,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 142% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 625 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 13 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Exekučné právo – aplikačné problémy exekučného konania/2013/KSP/55, 27.05.2013,ÚPV BB, Pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici, 25.–26.4.2013,IMS Omšenie,
 • 2012 – Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB, Informačné stretnutie k novele Exekučného poriadku,5.9.2012,Omšenie, Obchodno–právne kolégium KS v BB a okresných súdov v obvode, 17.–18.9.2012, Omšenie
 • 2011 – V agende P v období od 01.01.2011 do 31.08.2011 znížený nápad z dôvodu vybavovania ďalších agiend a od 01.09.2011 zastavený nápad v reg. P z dôvodu pridelenia novej agendy Cbi od 01. 11. 2011.
 • 2011 – V agende P v období od 01.01.2011 do 31.08.2011 znížený nápad z dôvodu vybavovania ďalších agiend a od 01.09.2011 zastavený nápad v reg. P z dôvodu pridelenia novej agendy Cbi od 01. 11. 2011.
 • 2011 – 31.01. – 01.02.2011– Exekučné právo, Omšenie, 02. – 03.03.2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ, Omšenie, 28.03.2011, 02.08.2011, 05.12.2011 – účasť na občianskoprávnych grémiách Okresného súdu Banská Bystrica; 2012 – Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB, Informačné stretnutie k novele Exekučného poriadku,5.9.2012,Omšenie, Obchodno–právne kolégium KS v BB a okresných súdov v obvode, 17.–18.9.2012, Omšenie; 2013 – Exekučné právo – aplikačné problémy exekučného konania/2013/KSP/55, 27.05.2013,ÚPV BB, Pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici, 25.–26.4.2013,IMS Omšenie,
 • 2011 – 31.01. – 01.02.2011– Exekučné právo, Omšenie, 02. – 03.03.2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ, Omšenie, 28.03.2011, 02.08.2011, 05.12.2011 – účasť na občianskoprávnych grémiách Okresného súdu Banská Bystrica

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozhodnutie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozhodnutie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie sumy 1 579,87 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1424,27,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie príspevku na výživu rozvedenej… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 8000 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 112,29 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 14.442,28 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2168,37 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 57,70 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 13154,22 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3 163,78,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o vypratanie nehuteľností Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3456,32 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1 155,-- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 300,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 3468,81 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie sumy 869,97 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 235,32 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 394 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie sumy 61,28 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.