JUDr. Dana Macášková

 1. Aktívna podpredseda na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 4 003 pojednávaní a 3 181 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 18 rokmi.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 22 rokmi, 4 - ročný mandát.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1452 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 46 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 26.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 99 – 112. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 83% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 264
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 219

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 340,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 289 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 205 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 70,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 192,5% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1031 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 40 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 23.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 286 – 303. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 84,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 196
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 165

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 371 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 700 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 226 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 32,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 91,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 617 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 170 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 78,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 69
 • Počet potvrdených odvolaní – 54

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 358 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 427 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 126 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 26,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 71,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 299 – 317. mieste. Za kvalitu získal 11,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 11 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 13.–14.5.2013 –2 dni –Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky –poslucháč 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč
 • 2012 – Z dôvodu zabezpečenia rovnomerného zaťaženia sudcov, v oddeleniach s najvyšším počtom nevybavených a reštančných vecí dočasne zastavený nápad, v oddelení sudkyne zastavený nápad agendy C od 1.10.2012, k 31.12.2012 ešte nespustený + zastavený nápad agendy P od 1.10.2012 do 4.12.2012.
 • 2012 – Z dôvodu zabezpečenia rovnomerného zaťaženia sudcov, v oddeleniach s najvyšším počtom nevybavených a reštančných vecí dočasne zastavený nápad, v oddelení sudkyne zastavený nápad agendy C od 1.10.2012, k 31.12.2012 ešte nespustený + zastavený nápad agendy P od 1.10.2012 do 4.12.2012.
 • 2012 – 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč
 • 2011 – 25.–27.5.– 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč; 2012 – 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč; 2013 – 13.–14.5.2013 –2 dni –Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky –poslucháč 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč
 • 2011 – 25.–27.5.– 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, bezdôvodné obohatenie - o… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie dlhovanej… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 489,-… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ž a l o b a na ochranu dobrej… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, prinavrátenie spôsobilosti Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie , že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena výchovného prostredia Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie PR o zaplatenie 89,90… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ž a l o b a na ochranu dobrej… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena výchovného prostredia Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie PR o zaplatenie 91,- €… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Vyhlásenie rozsudku, vydanie PR o zaplatenie 400,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody spôs. pri… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 110 109,56 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.