JUDr. Eva Macúchová

 1. Aktívna predseda na súde Okresný súd Nové Mesto nad Váhom, evidujeme 1 408 pojednávaní a 1 196 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1466 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 28 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 26 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 113 – 132. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 15 z 15 bodov
 • Efektivita – 11 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 90,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 85
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 77

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,6%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 339,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 106 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 51 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 48,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 111,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1042 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 23 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 32 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 22 – 30. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 15 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 90,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 66
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 60

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 213 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 157 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 34 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 21,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 101,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 632 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 80 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 94,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 39
 • Počet potvrdených odvolaní – 37

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 145 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 71 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 14 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 16,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 114% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 34,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 4 – 5. mieste. Za kvalitu získal 14 z 15 možných bodov, za efektivitu 20,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – výkon funkcie predsedníčky okresného súdu
 • 2013 – Semináre – školenia : 2 semináre – 4 dni : Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo.... 13.–14.6.2013; celokrajské školenie sudcov 3.–4.10.2013
 • 2012 – výkon funkcie predsedníčky okresného súdu
 • 2012 – semináre organizované JA SR – 2 semináre t.j. 4 dni : Európske a medzinárodné právo súkromné (15.–16.11.2012); Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov ( 09.–10.02.2012).
 • 2011 – výkon funkcie predsedníčky okresného súdu; 2012 – výkon funkcie predsedníčky okresného súdu; 2013 – výkon funkcie predsedníčky okresného súdu
 • 2011 – výkon funkcie predsedníčky okresného súdu
 • 2011 – semináre organizované JA SR – 5 seminárov, t.j. 9 dní: Slobodný prístup k informáciám, aplikácia zák. č. 211/2000 Z.z. v kontexte zák. č. 357/2004 Z.z. (2.–3.2.2011), Právo na súdnu ochranu – aktuálna judikatúra ÚS SR (24.–25.2.2011), Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva (19.4.2011), Aplikácia nariadenia č. 2201/2003 o príslušnosti a auznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach manželských (5.–6.9.2011), Spotrebiteľské zmlôuvy v aplikačnej praxi (7.–8.9.2011), Rozšírené občianskoprávne kolégium KS TN (13.–14.4.2011), Školenie KS TN pre sudcov občianskoprávnej agendy (11.–12.10.2011); 2012 – semináre organizované JA SR – 2 semináre t.j. 4 dni : Európske a medzinárodné právo súkromné (15.–16.11.2012); Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov ( 09.–10.02.2012). ; 2013 – Semináre – školenia : 2 semináre – 4 dni : Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo.... 13.–14.6.2013; celokrajské školenie sudcov 3.–4.10.2013
 • 2011 – semináre organizované JA SR – 5 seminárov, t.j. 9 dní: Slobodný prístup k informáciám, aplikácia zák. č. 211/2000 Z.z. v kontexte zák. č. 357/2004 Z.z. (2.–3.2.2011), Právo na súdnu ochranu – aktuálna judikatúra ÚS SR (24.–25.2.2011), Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva (19.4.2011), Aplikácia nariadenia č. 2201/2003 o príslušnosti a auznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach manželských (5.–6.9.2011), Spotrebiteľské zmlôuvy v aplikačnej praxi (7.–8.9.2011), Rozšírené občianskoprávne kolégium KS TN (13.–14.4.2011), Školenie KS TN pre sudcov občianskoprávnej agendy (11.–12.10.2011)

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie priebehu hraníc… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, NÁVRH NA VYDANIE PLATOBNÉHO… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 9.169,59 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz o 6.100,- EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie prísl. vo výške… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na určenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz o 2.080, -… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie sumy… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.