JUDr. Eva Macúchová

 1. Active chairman at the court Okresný súd Nové Mesto nad Váhom, we register 1,442 hearings and 1,206 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1466 days in the period and was assigned on average 28 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 26 from 40 possible points and ranked on 113 – 132. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 15 out of 15 points
 • Effectivity – 11 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 90.6% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 85
 • Number of Affirmed Decisions – 77

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.1% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 0.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 339.4 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 106 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 51 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 48.1% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 111.8% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1042 days in the period and was assigned on average 23 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 32 from 40 possible points and ranked on 22 – 30. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 15 out of 15 points
 • Effectivity – 17 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 90.9% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 66
 • Number of Affirmed Decisions – 60

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.3% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 0.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 213 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 157 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 34 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 21.7% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 101.9% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 632 days and on average was assigned 80 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 94,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 39
 • Number of confirmed judgements – 37

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 145 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 71 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 14 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 16,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 114% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 34,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 4 – 5. mieste. Za kvalitu získal 14 z 15 možných bodov, za efektivitu 20,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – výkon funkcie predsedníčky okresného súdu
 • 2013 – Semináre – školenia : 2 semináre – 4 dni : Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo.... 13.–14.6.2013; celokrajské školenie sudcov 3.–4.10.2013
 • 2012 – výkon funkcie predsedníčky okresného súdu
 • 2012 – semináre organizované JA SR – 2 semináre t.j. 4 dni : Európske a medzinárodné právo súkromné (15.–16.11.2012); Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov ( 09.–10.02.2012).
 • 2011 – výkon funkcie predsedníčky okresného súdu; 2012 – výkon funkcie predsedníčky okresného súdu; 2013 – výkon funkcie predsedníčky okresného súdu
 • 2011 – výkon funkcie predsedníčky okresného súdu
 • 2011 – semináre organizované JA SR – 5 seminárov, t.j. 9 dní: Slobodný prístup k informáciám, aplikácia zák. č. 211/2000 Z.z. v kontexte zák. č. 357/2004 Z.z. (2.–3.2.2011), Právo na súdnu ochranu – aktuálna judikatúra ÚS SR (24.–25.2.2011), Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva (19.4.2011), Aplikácia nariadenia č. 2201/2003 o príslušnosti a auznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach manželských (5.–6.9.2011), Spotrebiteľské zmlôuvy v aplikačnej praxi (7.–8.9.2011), Rozšírené občianskoprávne kolégium KS TN (13.–14.4.2011), Školenie KS TN pre sudcov občianskoprávnej agendy (11.–12.10.2011); 2012 – semináre organizované JA SR – 2 semináre t.j. 4 dni : Európske a medzinárodné právo súkromné (15.–16.11.2012); Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov ( 09.–10.02.2012). ; 2013 – Semináre – školenia : 2 semináre – 4 dni : Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo.... 13.–14.6.2013; celokrajské školenie sudcov 3.–4.10.2013
 • 2011 – semináre organizované JA SR – 5 seminárov, t.j. 9 dní: Slobodný prístup k informáciám, aplikácia zák. č. 211/2000 Z.z. v kontexte zák. č. 357/2004 Z.z. (2.–3.2.2011), Právo na súdnu ochranu – aktuálna judikatúra ÚS SR (24.–25.2.2011), Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva (19.4.2011), Aplikácia nariadenia č. 2201/2003 o príslušnosti a auznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach manželských (5.–6.9.2011), Spotrebiteľské zmlôuvy v aplikačnej praxi (7.–8.9.2011), Rozšírené občianskoprávne kolégium KS TN (13.–14.4.2011), Školenie KS TN pre sudcov občianskoprávnej agendy (11.–12.10.2011)

Published judgements

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o 300,- Eur s prísl. Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 9.169,59 Eur s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie vyživacej povinnosti… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného na plnoleté… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vyporiadanie… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti a o náhradu… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností k… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 23.130,- Eur s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapretie otcovstva Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného na plnoleté… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena zverenia Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností k… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie prísl. vo výške… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.