JUDr. Alžbeta Marková

 1. Active judge at the court Okresný súd Bratislava IV, we register 1,161 hearings and 829 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Rimavská Sobota, we register 2,822 hearings and 2,953 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 25 years, bez časového obmedzenia funkcie.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2012 and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1408 days in the period and was assigned on average 130 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 13.5 from 40 possible points and ranked on 594 – 602. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 13.5 out of 15 points
 • Effectivity – 0 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 85.7% of cases. The average in the same agenda is 67.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 21
 • Number of Affirmed Decisions – 18

An appeal against the judge's judgements is filed in 1% of cases. The average in the same agenda is 7.9%.

Of the total number of the judge's judgements 0.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 973.3 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 168 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 151 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 89.9% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 27.9% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 611 days and on average was assigned 135 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 100% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 10
 • Number of confirmed judgements – 10

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 1,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 91 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 81 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 7 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 8,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 92,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 34,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 6. mieste. Za kvalitu získal 14,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 19,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 7. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – Inštitút MS SR v Omšení – 2 dni, pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – 2 dni, seminár "Európske rodinné právo" – Justična akadémia v Omšení – 2 dni ako poslucháč
 • 2012 – školenia – 2 dni; 2013 – 7. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – Inštitút MS SR v Omšení – 2 dni, pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – 2 dni, seminár "Európske rodinné právo" – Justična akadémia v Omšení – 2 dni ako poslucháč
 • 2012 – školenia – 2 dni

Published judgements

 1. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba na zaplatenie 95,32 € s… Hearing will be held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 89,90 € s… Hearing will be held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba na zaplatenie 55,82 € s… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na vydanie vecí Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 6.099,23… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 13.806,26… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 26.497,71… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 1933,29 €… Hearing will be held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 590,84 € s… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 2003,2 €… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na rozvod Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 70,70 € s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 70,70 € s… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 70,70 € s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na vydanie vecí Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na vyporiadanie BSM Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na rozvod Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozhodnutie súdu pri nezhode… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.