JUDr. Daniel Béreš

 1. Active judge at the court Okresný súd Žilina, we register 1,430 hearings and 261 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 17 years.
 2. The judge has been nominated to function for almost 21 years, bez časového obmedzenia funkcie.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1451 days in the period and was assigned on average 75 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 29 from 40 possible points and ranked on 41 – 48. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 13.5 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 86% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 50
 • Number of Affirmed Decisions – 43

An appeal against the judge's judgements is filed in 3.1% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 0.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 95.8 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 79 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 30 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 38% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 102.7% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1021 days in the period and was assigned on average 50 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 32.5 from 40 possible points and ranked on 18 – 21. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 13.5 out of 15 points
 • Effectivity – 19 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 87.9% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 33
 • Number of Affirmed Decisions – 29

An appeal against the judge's judgements is filed in 3.1% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 0.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 87 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 32 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 12 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 37.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 100.7% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 617 days and on average was assigned 52 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 128 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Informácie o nevybavených prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – z dôvodu poverenia vedením OS podľa § 35 z.č.757/2004 Z.z. a následne od 15.07.2013 vymenovaný ministrom spravodlivosti za predsedu Okresného súdu Žilina mal zastavený nápad nových vecí
 • 2013 – celokrajové trestné kolégium KS dva krát porada s ministrom spravodlivosti SR
 • 2012 – od 12.11.2012 má zastavený nápad nových vecí do jednotlivých druhov agend , z dôvodu poverenia plnením úloh podľa § 35 z.č. 757/2004 Z.z.
 • 2012 – 5 dní – Európsky súd pre ľudské práva – judikatúra, prostriedky operatívno pátracej činnosti, trestno právna zodpovednosť právnickych osôb , kriminalita mládeže, trestná činnosť mládeže, trestné činy proti zdraviu a proti slobode, Judikatúra ESĽP a jej dôsledky
 • 2011 – Do 25.05.2011 mal sudca zastavený nápad nových vecí z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich mu z pozície predsedu okresného súdu. Dodatkom č. 4 k RP na r. 2011 – 1SprR/224/2011 mu bol stanovený nápad vo výmere 100%. ; 2012 – od 12.11.2012 má zastavený nápad nových vecí do jednotlivých druhov agend , z dôvodu poverenia plnením úloh podľa § 35 z.č. 757/2004 Z.z. ; 2013 – z dôvodu poverenia vedením OS podľa § 35 z.č.757/2004 Z.z. a následne od 15.07.2013 vymenovaný ministrom spravodlivosti za predsedu Okresného súdu Žilina mal zastavený nápad nových vecí
 • 2011 – Do 25.05.2011 mal sudca zastavený nápad nových vecí z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich mu z pozície predsedu okresného súdu. Dodatkom č. 4 k RP na r. 2011 – 1SprR/224/2011 mu bol stanovený nápad vo výmere 100%.
 • 2011 – 3; 2012 – 5 dní – Európsky súd pre ľudské práva – judikatúra, prostriedky operatívno pátracej činnosti, trestno právna zodpovednosť právnickych osôb , kriminalita mládeže, trestná činnosť mládeže, trestné činy proti zdraviu a proti slobode, Judikatúra ESĽP a jej dôsledky ; 2013 – celokrajové trestné kolégium KS dva krát porada s ministrom spravodlivosti SR
 • 2011 – 3

Published judgements

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin sprenevery podľa… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Daniel Béreš
  Defendant – D. M.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin lúpeže podľa §… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Daniel Béreš
  Defendant – Z. A.
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin krádež podľa §… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Daniel Béreš
  Defendant – D. J.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin neoprávneného… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Daniel Béreš
  Defendant – F. S.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin poškodzovania… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Daniel Béreš
  Defendant – Y. F.
 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin neoprávneného… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Daniel Béreš
  Defendant – S. O.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na zhabanie veci Hearing was held on

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin skrátenia dane a… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Daniel Béreš
  Defendant – B. A.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na povolenie obnovy… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Daniel Béreš
  Defendant – J. B.
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin podvodu podľa §… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Daniel Béreš
  Defendant – Z. L.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.