JUDr. Daniel Béreš

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 1 486 pojednávaní a 323 rozhodnutí.
  Poznámka: - od 28.2.2020 má dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 19 rokmi.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2021

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1451 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 75 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 29 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 41 – 48. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 86% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 50
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 43

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 3,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,4%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 95,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 79 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 30 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 38% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 102,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1021 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 50 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 32.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 18 – 21. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 19 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 87,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 33
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 29

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 3,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 87 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 32 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 12 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 37,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 100,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 617 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 52 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 128 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Informácie o nevybavených prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – z dôvodu poverenia vedením OS podľa § 35 z.č.757/2004 Z.z. a následne od 15.07.2013 vymenovaný ministrom spravodlivosti za predsedu Okresného súdu Žilina mal zastavený nápad nových vecí
 • 2013 – celokrajové trestné kolégium KS dva krát porada s ministrom spravodlivosti SR
 • 2012 – od 12.11.2012 má zastavený nápad nových vecí do jednotlivých druhov agend , z dôvodu poverenia plnením úloh podľa § 35 z.č. 757/2004 Z.z.
 • 2012 – 5 dní – Európsky súd pre ľudské práva – judikatúra, prostriedky operatívno pátracej činnosti, trestno právna zodpovednosť právnickych osôb , kriminalita mládeže, trestná činnosť mládeže, trestné činy proti zdraviu a proti slobode, Judikatúra ESĽP a jej dôsledky
 • 2011 – Do 25.05.2011 mal sudca zastavený nápad nových vecí z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich mu z pozície predsedu okresného súdu. Dodatkom č. 4 k RP na r. 2011 – 1SprR/224/2011 mu bol stanovený nápad vo výmere 100%. ; 2012 – od 12.11.2012 má zastavený nápad nových vecí do jednotlivých druhov agend , z dôvodu poverenia plnením úloh podľa § 35 z.č. 757/2004 Z.z. ; 2013 – z dôvodu poverenia vedením OS podľa § 35 z.č.757/2004 Z.z. a následne od 15.07.2013 vymenovaný ministrom spravodlivosti za predsedu Okresného súdu Žilina mal zastavený nápad nových vecí
 • 2011 – Do 25.05.2011 mal sudca zastavený nápad nových vecí z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich mu z pozície predsedu okresného súdu. Dodatkom č. 4 k RP na r. 2011 – 1SprR/224/2011 mu bol stanovený nápad vo výmere 100%.
 • 2011 – 3; 2012 – 5 dní – Európsky súd pre ľudské práva – judikatúra, prostriedky operatívno pátracej činnosti, trestno právna zodpovednosť právnickych osôb , kriminalita mládeže, trestná činnosť mládeže, trestné činy proti zdraviu a proti slobode, Judikatúra ESĽP a jej dôsledky ; 2013 – celokrajové trestné kolégium KS dva krát porada s ministrom spravodlivosti SR
 • 2011 – 3

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Život a zdravie – Všeobecne nebezpečné…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin krádeže podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Daniel Béreš
  Obžalovaný – Y. K.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin skrátenia dane a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Daniel Béreš
  Obžalovaný – A. X.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin krádeže podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Daniel Béreš
  Obžalovaný – D. B.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin: marenie výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Daniel Béreš
  Obžalovaný – D. L.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin sprenevery podľa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Daniel Béreš
  Obžalovaný – P. Y.
 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin lúpeže podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Daniel Béreš
  Obžalovaný – P. Y.
 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin krádež podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Daniel Béreš
  Obžalovaný – K. P.
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin neoprávneného… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Daniel Béreš
  Obžalovaný – T. G.
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin poškodzovania… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Daniel Béreš
  Obžalovaný – F. J.
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin neoprávneného… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Daniel Béreš
  Obžalovaný – U. Q.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.