JUDr. Anna Miklová

 1. Active judge at the court Okresný súd Nové Zámky, we register 1,786 hearings and 2,393 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1513 days in the period and was assigned on average 91 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 28 from 40 possible points and ranked on 62 – 68. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 80.7% of cases. The average in the same agenda is 66.5%.

 • Number of Appellate Decisions – 145
 • Number of Affirmed Decisions – 117

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.3% of cases. The average in the same agenda is 8.5%.

Of the total number of the judge's judgements 1.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.8%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 188 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 155 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 43 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 27.7% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 122.4% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1093 days in the period and was assigned on average 72 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 32 from 40 possible points and ranked on 22 – 30. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 20 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 79.6% of cases. The average in the same agenda is 64.9%.

 • Number of Appellate Decisions – 103
 • Number of Affirmed Decisions – 82

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.1% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 1.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 129 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 151 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 33 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 21.9% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 106.8% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 657 days and on average was assigned 133 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 77,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 63
 • Number of confirmed judgements – 49

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 61 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 55 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 23 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 24,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 109,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 32,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 9 – 11. mieste. Za kvalitu získal 11,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 20,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – 29. 3. – 30. 3. 2012 Spoločné stretnutie sudcov v rámci obvodu KS Nitra – Omšenie; 5. 9. 2012 – Informačné stretnutie k novele Exekučného poriadku – Omšenie
 • 2012 – 29. 3. – 30. 3. 2012 Spoločné stretnutie sudcov v rámci obvodu KS Nitra – Omšenie; 5. 9. 2012 – Informačné stretnutie k novele Exekučného poriadku – Omšenie

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok pre zmeškanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výživného Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie otcovstva Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 157,25 € s… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 300 EUR s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva a… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 69,- Eur s prísl. Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 287,6 EUR s… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na vydanie platobného… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 6.738,32… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.