JUDr. Anna Miklová

 1. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nové Zámky, evidujeme 1 786 pojednávaní a 2 295 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1513 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 91 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 28 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 62 – 68. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 80,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 145
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 117

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,2%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 188 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 155 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 43 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 27,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 122,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1093 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 72 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 32 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 22 – 30. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 20 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 79,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 103
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 82

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 129 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 151 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 33 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 21,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 106,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 657 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 133 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 77,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 63
 • Počet potvrdených odvolaní – 49

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 61 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 55 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 23 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 24,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 109,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 32,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 9 – 11. mieste. Za kvalitu získal 11,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 20,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – 29. 3. – 30. 3. 2012 Spoločné stretnutie sudcov v rámci obvodu KS Nitra – Omšenie; 5. 9. 2012 – Informačné stretnutie k novele Exekučného poriadku – Omšenie
 • 2012 – 29. 3. – 30. 3. 2012 Spoločné stretnutie sudcov v rámci obvodu KS Nitra – Omšenie; 5. 9. 2012 – Informačné stretnutie k novele Exekučného poriadku – Omšenie

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok pre zmeškanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 157,25 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 300 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 69,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 287,6 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 6.738,32… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.