JUDr. Jozef Mikluš

 1. Neaktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 1 925 pojednávaní a 623 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Košice I, evidujeme 2 923 pojednávaní a 980 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 19 rokmi.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 28 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2021

Sudca má celkové hodnotenie podpriemerné.
Nápad sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z trestnej agendy. Rozhodnutia sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z trestnej agendy.

Komponent – Kvalita

Pre sudcu evidujeme 65.38% rozhodnutí, ktoré sú v prípade odvolania potvrdené vyšším súdom. Medián medzi sudcami je 68,9%. Pre sudcu evidujeme 156 rozhodnutí o odvolaniach.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Komponent – Efektivita

Sudca mal v roku 2021 vybavenosť 124.56%. Medián medzi sudcami bol 107,9%.
Odhadovaný dispozičný čas sudcu bol na základe údajov z roku 2021 284 dní. Medián medzi sudcami bol 224,3 dní.
V roku 2021 sudca rozhodol 71 vecí v sledovaných agendách.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Komponent – Produktivita

Vážený produkt sudcu v roku 2021 mal hodnotu 101.968. Medián medzi sudcami bol 248,1.
Pre sudcu evidujeme na konci roku 2021 49 nevybavených vecí. Z nich 65.31% tvoria reštančné veci. Medián medzi sudcami bol 39,34% reštančných vecí z celkového počtu nevybavených.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je horšia než priemer.

Celkové hodnotenie
Hodnotenie na škále 0 až 10

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1285 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 47 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 285 – 316. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 68,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 119
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 81

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 101,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 45 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 32 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 71,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 127,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 837 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 35 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 24 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 262 – 285. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 70,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 82
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 58

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 156 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 75 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 37 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 49,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 100% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 410 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 171 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 65,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 46
 • Počet potvrdených odvolaní – 30

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 143 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 56 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 37 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 57,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 90,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 219 – 232. mieste. Za kvalitu získal 8 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 13.3.2013 Aktuálna rozhodovacia činnosť v trestnom práve.
 • 2012 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 29.2.2012 1SprR/11/2012 s účinnosťou od 1.3.2012 bol pozastavený nápad rpideľovania veci registra C, Cd, Ccud, Cpr, Em,Ed,Ecud,Ro za účlom prípravy preloženia na trestný úsek.
 • 2012 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 29.2.2012 1SprR/11/2012 s účinnosťou od 1.3.2012 bol pozastavený nápad rpideľovania veci registra C, Cd, Ccud, Cpr, Em,Ed,Ecud,Ro za účlom prípravy preloženia na trestný úsek.
 • 2012 – 18.10.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP.; 2013 – 13.3.2013 Aktuálna rozhodovacia činnosť v trestnom práve.
 • 2012 – 18.10.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Majetok
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, ozz213/1,4 Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Z 188/1, 2, Tr. zák. a… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, ZZ 172/1, 2, Tr. zák. a iné Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Jozef Mikluš
  Obžalovaný – G. C.
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, z245/1,3 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Jozef Mikluš
  Obžalovaný – Y. F.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P 348/1, Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Jozef Mikluš
  Obžalovaný – V. N.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, uznanie cudzieho… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Jozef Mikluš
  Obžalovaný – T. A.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh MS SR na uznanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, z199/1,2 Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, p221/1,3 Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, z20,221/1,3 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Jozef Mikluš
  Obžalovaný – U. L.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, p212/1 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Jozef Mikluš
  Obžalovaný – D. P.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, z189/1,2 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Jozef Mikluš
  Obžalovaný – Y. Q.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, z208/1,3 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Jozef Mikluš
  Obžalovaný – B. C.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, z20,172/3,4 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Jozef Mikluš
  Obžalovaný – C. S.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, p156/1,3 Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, p20,310/1,2 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Jozef Mikluš
  Obžalovaný – K. C.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.