JUDr. Lenka Müllerová, PhD.

 1. Active vice chairman at the court Okresný súd Žilina, we register 2,554 hearings and 1,811 judgements.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1451 days in the period and was assigned on average 110 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 31 from 40 possible points and ranked on 20 – 21. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 19 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 80.2% of cases. The average in the same agenda is 66.5%.

 • Number of Appellate Decisions – 182
 • Number of Affirmed Decisions – 146

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.9% of cases. The average in the same agenda is 8.5%.

Of the total number of the judge's judgements 1.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.8%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 231.5 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 203 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 16 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 7.9% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 187.1% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1036 days in the period and was assigned on average 86 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 31 from 40 possible points and ranked on 41 – 47. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 19 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 81.3% of cases. The average in the same agenda is 64.9%.

 • Number of Appellate Decisions – 150
 • Number of Affirmed Decisions – 122

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.3% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 1.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 234 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 424 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 155 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 36.6% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 120.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 626 days and on average was assigned 131 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 80% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 100
 • Number of confirmed judgements – 80

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 412 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 304 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 139 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 40,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 95,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 318 – 330. mieste. Za kvalitu získal 10,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 11,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 4.2.–5–2–2013 zmenkové a šekové právo – Omšenie 14.3.2013 Určovacie žaloby – Banská Bystrica 21.3.–22.3.2013 Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných a medzinárodných vzťahoch – Omšenie 30.9.–1.10.2013 Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy – Omšenie
 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2012 – 23 – 24.2.2012 – Zmenkové a šekové právo 17 – 18.5.2012 – Judikatúra a právna argumentácia 17 – 18.9.2012 – Obchodné kolégium Banská Bystrica
 • 2011 – Semináre: 21.–22.2.2011 – zmenkové a šekové právo 18.5.2011 – obchodno – záväzkové vzťahy 27.–28.6.2011 – prehľad aktuálnej judikatúry; 2012 – 23 – 24.2.2012 – Zmenkové a šekové právo 17 – 18.5.2012 – Judikatúra a právna argumentácia 17 – 18.9.2012 – Obchodné kolégium Banská Bystrica ; 2013 – 4.2.–5–2–2013 zmenkové a šekové právo – Omšenie 14.3.2013 Určovacie žaloby – Banská Bystrica 21.3.–22.3.2013 Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných a medzinárodných vzťahoch – Omšenie 30.9.–1.10.2013 Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy – Omšenie
 • 2011 – Semináre: 21.–22.2.2011 – zmenkové a šekové právo 18.5.2011 – obchodno – záväzkové vzťahy 27.–28.6.2011 – prehľad aktuálnej judikatúry

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie Judgement was issued on

 8. Rozsudok pre zmeškanie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok pre zmeškanie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok pre zmeškanie – Zmenky
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 12.500,- Eur Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 28 583,31 Eur s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 53 005,24 Eur s… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 63.149,43 Eur s… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie právneho dôvodu… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 34.580,29 Eur s… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 12.500,- Eur Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 11.055,- Eur s… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5.962,50 Eur s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 8.000,- Eur Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 128 637,12 Eur s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie právneho dôvodu… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 8.000,- Eur Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 77.866,2 Eur s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 22.709,83 Eur s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 79.844,56 Eur s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 47.171,20 Eur s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5.962,50 Eur s… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.