JUDr. Lenka Müllerová, PhD.

 1. Aktívna podpredseda na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 2 302 pojednávaní a 1 575 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1451 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 110 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 31 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 20 – 21. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 19 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 80,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 182
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 146

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,4%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 231,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 203 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 16 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 7,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 187,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1036 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 86 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 31 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 41 – 47. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 19 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 81,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 150
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 122

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 234 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 424 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 155 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 36,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 120,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 626 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 131 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 80% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 100
 • Počet potvrdených odvolaní – 80

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 412 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 304 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 139 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 40,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 95,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 318 – 330. mieste. Za kvalitu získal 10,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 11,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 4.2.–5–2–2013 zmenkové a šekové právo – Omšenie 14.3.2013 Určovacie žaloby – Banská Bystrica 21.3.–22.3.2013 Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných a medzinárodných vzťahoch – Omšenie 30.9.–1.10.2013 Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy – Omšenie
 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2012 – 23 – 24.2.2012 – Zmenkové a šekové právo 17 – 18.5.2012 – Judikatúra a právna argumentácia 17 – 18.9.2012 – Obchodné kolégium Banská Bystrica
 • 2011 – Semináre: 21.–22.2.2011 – zmenkové a šekové právo 18.5.2011 – obchodno – záväzkové vzťahy 27.–28.6.2011 – prehľad aktuálnej judikatúry; 2012 – 23 – 24.2.2012 – Zmenkové a šekové právo 17 – 18.5.2012 – Judikatúra a právna argumentácia 17 – 18.9.2012 – Obchodné kolégium Banská Bystrica ; 2013 – 4.2.–5–2–2013 zmenkové a šekové právo – Omšenie 14.3.2013 Určovacie žaloby – Banská Bystrica 21.3.–22.3.2013 Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných a medzinárodných vzťahoch – Omšenie 30.9.–1.10.2013 Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy – Omšenie
 • 2011 – Semináre: 21.–22.2.2011 – zmenkové a šekové právo 18.5.2011 – obchodno – záväzkové vzťahy 27.–28.6.2011 – prehľad aktuálnej judikatúry

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok pre zmeškanie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Incidenčné spory
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 40 000,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 98.138,29 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 550,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Predbežné prejednanie sporu, zaplatenie 10 736,10 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 34.580,29 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, odstránenie stavby na cudzom… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, splnenie povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neexistencie… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 6.503,22 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, obnovu konania Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.000.000,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 360,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 43.893,76 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.226,50 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že zmluva o dielo… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.181,84 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.