JUDr. Alena Ondrejová

 1. Active judge at the court Okresný súd Rimavská Sobota, we register 1,941 hearings and 1,758 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2021

None

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1111 days in the period and was assigned on average 80 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 28 from 40 possible points and ranked on 107 – 118. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 19 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 72% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 132
 • Number of Affirmed Decisions – 95

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.4% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 37 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 33 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 13 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 39.4% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 102.2% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 676 days and on average was assigned 110 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 68,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 66
 • Number of confirmed judgements – 45

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 24 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 15 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 14 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 45,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 100,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 29,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 39 – 42. mieste. Za kvalitu získal 11 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – 2 dni
 • 2012 – seminár "Najnovšia judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trestný úsek – 1. časť (Banská Bystrica, Žilina) – 1 deň, seminár "Najnovšia judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trestný úsek – 2. časť (Banská Bystrica, Žilina) – 1 deň, zasadnutia trestnoprávneho grémia v Omšení – 3 dni
 • 2011 – Ako poslucháč – 2 dni – seminár Kultivácia osobnosti – I. a II. časť – Banská Bystrica, 2 dni – pracovné stretnutie sudcov trestnoprávneho kolégia v pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení– zjednotenie postupu a stanovísk sudcov jednotlivých súdov, 1 deň – zasadnutie trestnoprávneho grémia OS Rimavská Sobota, OS Lučenec a OS Veľký Krtíš v Lučenci ; 2012 – seminár "Najnovšia judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trestný úsek – 1. časť (Banská Bystrica, Žilina) – 1 deň, seminár "Najnovšia judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trestný úsek – 2. časť (Banská Bystrica, Žilina) – 1 deň, zasadnutia trestnoprávneho grémia v Omšení – 3 dni; 2013 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – 2 dni
 • 2011 – Ako poslucháč – 2 dni – seminár Kultivácia osobnosti – I. a II. časť – Banská Bystrica, 2 dni – pracovné stretnutie sudcov trestnoprávneho kolégia v pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení– zjednotenie postupu a stanovísk sudcov jednotlivých súdov, 1 deň – zasadnutie trestnoprávneho grémia OS Rimavská Sobota, OS Lučenec a OS Veľký Krtíš v Lučenci

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok bez odôvodnenia – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Hearing was held on

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 279 odsek 1… Hearing was held on

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 360 ods. 1, ods.… Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 207 ods. 2, ods.… Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 208 ods. 1 písm.… Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Hearing was held on

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 208 ods. 1 písm.… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.