JUDr. Pavol Bielik

 1. Active judge at the court Okresný súd Prievidza, we register 3,394 hearings and 1,713 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1464 days in the period and was assigned on average 100 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 20.5 from 40 possible points and ranked on 369 – 388. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 61.7% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 334
 • Number of Affirmed Decisions – 206

An appeal against the judge's judgements is filed in 14.9% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 5.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 194.9 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 173 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 88 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 50.9% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 117% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1035 days in the period and was assigned on average 73 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 21.5 from 40 possible points and ranked on 367 – 389. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 60.4% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 240
 • Number of Affirmed Decisions – 145

An appeal against the judge's judgements is filed in 15% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 5.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 209 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 171 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 97 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 56.7% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 108.7% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 620 days and on average was assigned 121 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 55,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 130
 • Number of confirmed judgements – 72

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 16,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 175 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 131 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 78 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 56,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 101,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 402 – 415. mieste. Za kvalitu získal 6 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.10.2013, Omšenie – v postavení poslucháča
 • 2012 – od 1.9.2012 – 30.11.2012 zstavený nápad v agende T z dôvodu náročnosti štúdia veci, ktorá mu bola pridelná
 • 2012 – od 1.9.2012 – 30.11.2012 zstavený nápad v agende T z dôvodu náročnosti štúdia veci, ktorá mu bola pridelná
 • 2011 – Ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení – JA SR Omšenie, 26.01.–27.01.2011 v pozícii poslucháča t.j. 2 pracovné dni v pozícii poslucháča ; 2013 – Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.10.2013, Omšenie – v postavení poslucháča
 • 2011 – Ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení – JA SR Omšenie, 26.01.–27.01.2011 v pozícii poslucháča t.j. 2 pracovné dni v pozícii poslucháča

Published judgements

 1. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 344 ods. 1 písm. b)… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – JUDr. Pavol Bielik
  Defendant – Z. W.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 285 ods. 1,ods. 4… Hearing will be held on

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 207 ods. 1 Tr. zákona Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – JUDr. Pavol Bielik
  Defendant – F. B.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1, 4 písm.… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – JUDr. Pavol Bielik
  Defendant – D. X.
 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 207 ods. 2 Tr. zák. Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – JUDr. Pavol Bielik
  Defendant – A. S.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 20, § 364 ods. 1… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – JUDr. Pavol Bielik
  Defendant – P. W.
 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 212 ods. 1, ods. 4… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – JUDr. Pavol Bielik
  Defendant – D. N.
 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 157 ods. 1 Tr. zákona Hearing will be held on

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1, ods. 2… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – JUDr. Pavol Bielik
  Defendant – X. V.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 20 Tr. zák. k § 188… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – JUDr. Pavol Bielik
  Defendant – Q. A.
More hearings

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 207 ods. 1 Tr. zák. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – JUDr. Pavol Bielik
  Defendant – J. F.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 360 ods. 1,2, písm.… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – JUDr. Pavol Bielik
  Defendant – V. O.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 222 ods. 1 Tr. zák. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – JUDr. Pavol Bielik
  Defendant – Y. T.
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 172 ods. 1 písm. c), d)… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – JUDr. Pavol Bielik
  Defendant – I. W.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 305 ods. 3 písm. a/… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – JUDr. Pavol Bielik
  Defendant – B. E.
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 364 ods. 1 písm. a)… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – JUDr. Pavol Bielik
  Defendant – N. R.
 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 207 ods. 1, ods. 3… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – JUDr. Pavol Bielik
  Defendant – Y. E.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1 Tr. zák. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – JUDr. Pavol Bielik
  Defendant – Q. T.
 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, uloženie ochranného… Hearing was held on

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277 ods. 1, ods. 2… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – JUDr. Pavol Bielik
  Defendant – O. Z.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.