JUDr. Dušan Pagáč

 1. Active judge at the court Okresný súd Martin, we register 2,717 hearings and 2,820 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1467 days in the period and was assigned on average 48 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 19.5 from 40 possible points and ranked on 411 – 435. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 15 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 60.5% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 220
 • Number of Affirmed Decisions – 133

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.6% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 3.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 261.5 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 101 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 64 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 63.4% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 180.8% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1060 days in the period and was assigned on average 48 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 20 from 40 possible points and ranked on 444 – 466. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 54.7% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 170
 • Number of Affirmed Decisions – 93

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.3% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 4.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 286 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 421 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 84 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 20% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 96.6% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 646 days and on average was assigned 143 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 44,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 90
 • Number of confirmed judgements – 40

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 169 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 149 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 67 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 41,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 114,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 19 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 481 – 489. mieste. Za kvalitu získal 2,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 0
 • 2013 – 0
 • 2013 – 0
 • 2012 – 16.–17.02.2012 – Pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich P agendu, 01.–02.03.2012 – Občianskoprávne kolégium KS ZA
 • 2011 – nezúčastnil sa; 2012 – 16.–17.02.2012 – Pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich P agendu, 01.–02.03.2012 – Občianskoprávne kolégium KS ZA; 2013 – 0
 • 2011 – nezúčastnil sa

Published judgements

 1. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozhodnutie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozhodnutie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozhodnutie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozhodnutie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozhodnutie – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozhodnutie – Ostatné Judgement was issued on

 9. Rozhodnutie – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody z ublíženia na… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 100 EUR s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.444,76 € s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 183,87 EUR s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 352,58 EUR s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva a prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 13 137,70 € s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.