JUDr. Miriam Penjaková

 1. Active judge at the court Okresný súd Ružomberok, we register 2,139 hearings and 1,220 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 16 years.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1424 days in the period and was assigned on average 108 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 22 from 40 possible points and ranked on 285 – 316. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 62.9% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 186
 • Number of Affirmed Decisions – 117

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.5% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 3.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 107.6 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 94 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 25 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 26.6% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 108.9% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 997 days in the period and was assigned on average 78 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 15.5 from 40 possible points and ranked on 601 – 622. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 11 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 55.5% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 128
 • Number of Affirmed Decisions – 71

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.5% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 3.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 210 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 121 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 28 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 23.1% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 68.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 623 days and on average was assigned 100 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 50% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 38
 • Number of confirmed judgements – 19

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 102 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 63 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 26 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 32,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 97,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 27 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 93 – 100. mieste. Za kvalitu získal 8,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 17.6.2013 Aplikácia probačných programov v praxi
 • 2012 – 7.2.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť, od 13.3.2012 do 14.3.2012 – Profesionálna etika sudcu a prokurátora, od 28.5.2012 do 29.5.2012 – Trestná činnosť mladistvých, Kriminalita mládeže, od 11.6.2012 do 13.6.2012 – Zdravotná problematika – 3. časť – nedbanlivostný TČ, pochybnosti v súvislosti a poskytnutím prvej pomoci.
 • 2011 – 3x – školenie; 2012 – 7.2.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť, od 13.3.2012 do 14.3.2012 – Profesionálna etika sudcu a prokurátora, od 28.5.2012 do 29.5.2012 – Trestná činnosť mladistvých, Kriminalita mládeže, od 11.6.2012 do 13.6.2012 – Zdravotná problematika – 3. časť – nedbanlivostný TČ, pochybnosti v súvislosti a poskytnutím prvej pomoci.; 2013 – 17.6.2013 Aplikácia probačných programov v praxi
 • 2011 – 3x – školenie

Published judgements

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zneužívanie právomoci… Hearing will be held on

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, lúpež § 188/1 TZ Hearing will be held on

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 289 ods. 1 Tr. zák. Hearing will be held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Hearing will be held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, uloženie ochranného… Hearing will be held on

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zneužívanie právomoci… Hearing will be held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin opustenie dieťaťa… Hearing will be held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 360/1,2 a), b) TZ Hearing will be held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, porušovanie ochrany… Hearing will be held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, marenie výkonu úradného… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 683,44 € s prísl. Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, ublíženie na zdraví… Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 289 ods. 1 TZ Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin opustenie dieťaťa… Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, uloženie ochranného… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, ublíženie na zdraví §… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydieranie Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zanedbanie povinnej… Hearing was held on

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zneužívanie právomoci… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.