JUDr. Miriam Penjaková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Ružomberok, evidujeme 1 970 pojednávaní a 1 048 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 14 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1424 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 108 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 285 – 316. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 62,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 186
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 117

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 107,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 94 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 25 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 26,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 108,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 997 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 78 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 15.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 601 – 622. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 11 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 55,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 128
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 71

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 210 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 121 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 28 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 23,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 68,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 623 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 100 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 50% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 38
 • Počet potvrdených odvolaní – 19

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 102 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 63 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 26 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 32,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 97,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 27 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 93 – 100. mieste. Za kvalitu získal 8,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 17.6.2013 Aplikácia probačných programov v praxi
 • 2012 – 7.2.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť, od 13.3.2012 do 14.3.2012 – Profesionálna etika sudcu a prokurátora, od 28.5.2012 do 29.5.2012 – Trestná činnosť mladistvých, Kriminalita mládeže, od 11.6.2012 do 13.6.2012 – Zdravotná problematika – 3. časť – nedbanlivostný TČ, pochybnosti v súvislosti a poskytnutím prvej pomoci.
 • 2011 – 3x – školenie; 2012 – 7.2.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť, od 13.3.2012 do 14.3.2012 – Profesionálna etika sudcu a prokurátora, od 28.5.2012 do 29.5.2012 – Trestná činnosť mladistvých, Kriminalita mládeže, od 11.6.2012 do 13.6.2012 – Zdravotná problematika – 3. časť – nedbanlivostný TČ, pochybnosti v súvislosti a poskytnutím prvej pomoci.; 2013 – 17.6.2013 Aplikácia probačných programov v praxi
 • 2011 – 3x – školenie

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zanedbanie povinnej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, §172/1d) , §221/1 TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Ružomberok
  Sudca – JUDr. Miriam Penjaková
  Obžalovaný – T. X.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, ublíženie na zdraví § 158… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Ružomberok
  Sudca – JUDr. Miriam Penjaková
  Obžalovaný – M. T.
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, o zmenu spôsobu výkonu… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, krádež §212/2c) 3a),b)… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podielníctvo § 231/1a TZ Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, nedovolená výroba… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Ružomberok
  Sudca – JUDr. Miriam Penjaková
  Obžalovaný – U. F.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 289 ods. 1 TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Ružomberok
  Sudca – JUDr. Miriam Penjaková
  Obžalovaný – N. D.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, ohrozenie pod vplyvom… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Ružomberok
  Sudca – JUDr. Miriam Penjaková
  Obžalovaný – V. B.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3103,92 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, krádež §212/1g), 2b) TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Ružomberok
  Sudca – JUDr. Miriam Penjaková
  Obžalovaný – B. F.
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, o zmenu spôsobu výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Ružomberok
  Sudca – JUDr. Miriam Penjaková
  Obžalovaný – P. V.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2 606 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4 113 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, nedovolená výroba… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Ružomberok
  Sudca – JUDr. Miriam Penjaková
  Obžalovaný – D. M.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, o zmenu spôsobu výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Ružomberok
  Sudca – JUDr. Miriam Penjaková
  Obžalovaný – M. V.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Ružomberok
  Sudca – JUDr. Miriam Penjaková
  Obžalovaný – E. K.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Ružomberok
  Sudca – JUDr. Miriam Penjaková
  Obžalovaný – K. C.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, marenie výkonu úradného… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Ružomberok
  Sudca – JUDr. Miriam Penjaková
  Obžalovaný – A. T.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, porušovanie ochrany… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Ružomberok
  Sudca – JUDr. Miriam Penjaková
  Obžalovaný – X. M.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.