JUDr. Anna Peťovská, PhD.

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 568 pojednávaní a 676 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014 a 2013.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • Profesionálny vojak PaedDr. Marián Peťovský, PhD., Ministerstvo Obrany Slovenskej republiky.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

 • Generálny riadieľ sekcie PaedDr. Marián Peťovský, PhD., Ministerstvo Obrany Slovenskej republiky.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:16039-2/2014-BA zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – X. A.
  Odporca – P. E.
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:OU-BA-OOP-2018/041530 zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – Q. M.
  Odporca – O. Q.
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:7231/2018 - 9.2 (17/2018 -… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – Z. K.
  Odporca – W. T.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:3704/2018 zo dňa 12.12.2018 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – K. A.
  Odporca – R. L.
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.44412/202 zo dňa 7.11.2012 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – W. U.
  Odporca – Q. B.
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:PPZ-KA1-48-007/2018-PK zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – F. D.
  Odporca – Z. Y.
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:100753792/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – E. Z.
  Odporca – A. O.
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:100754122/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – B. K.
  Odporca – N. L.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:7231/2018 - 9.2 (17/2018 -… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – Q. H.
  Odporca – G. M.
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:7231/2018 - 9.2 (17/2018 -… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – I. C.
  Odporca – N. O.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.