JUDr. Anna Peťovská, PhD.

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 884 pojednávaní a 817 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014 a 2013.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • Profesionálny vojak PaedDr. Marián Peťovský, PhD., Ministerstvo Obrany Slovenskej republiky.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

 • Generálny riadieľ sekcie PaedDr. Marián Peťovský, PhD., Ministerstvo Obrany Slovenskej republiky.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:2020/16315:20-E1320 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:1SprI/163/2020 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:PPZ-HCP-BA6-2020/034389-006… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.:KaBA/21033/2020… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:2 ODK 2/2018-136 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – Mgr. Marián Degma a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – W. K.
  Odporca – F. C.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:1761779/2015 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:4029/2020-640 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:2397-P/2020 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:OU-BA-OOP-2018/041530 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:100205880/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:MU-PO-267-32/2021-Ž zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:03667/2019 zo dňa 26.6.2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:OÚ-BA-OS1-2018/016004 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:20/20783/17/RR zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:00150/2018-Op-37 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:20149/2018 zo dňa 12.1.2018 Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:193048/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:2018/300/012870/02531 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, UŠS-3955/2005 zo dňa 31.03.2005 Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:102264182/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.