JUDr. Zuzana Pilátová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 2 399 pojednávaní a 358 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 12 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1417 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 99 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 27.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 69 – 80. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 80,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 91
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 73

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,8%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 130 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 104 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 35 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 33,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 102,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 984 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 74 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 29 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 74 – 90. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 20 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 73,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 64
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 47

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 89 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 71 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 35 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 49,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 115% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 573 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 106 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 45,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 24
 • Počet potvrdených odvolaní – 11

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 91 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 66 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 37 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 48,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 116,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 124 – 135. mieste. Za kvalitu získal 8,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Kontradiktórnosť hlavného pojednávania, Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní, Problematika dopravných trestných činov, Celokrajové školenie trestných sudcov
 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2012 – 7 dní – ESĽP – judikatúra, prostriedky operatívno pátracej činnosti, trestno právna zodpovednosť právnickych osôb , kriminalita mládeže, trestná činnosť mládeže, trestné činy proti zdraviu a proti slobode, Judikatúra ESĽP a jej dôsledky, ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení
 • 2011 – Dodatkom č. 3 k RP na r. 2011 bol sudkyni v čase od 01.05.2011 do 31.05.2011 zastavený nápad nových vecí. ; 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2011 – Dodatkom č. 3 k RP na r. 2011 bol sudkyni v čase od 01.05.2011 do 31.05.2011 zastavený nápad nových vecí.
 • 2011 – 5; 2012 – 7 dní – ESĽP – judikatúra, prostriedky operatívno pátracej činnosti, trestno právna zodpovednosť právnickych osôb , kriminalita mládeže, trestná činnosť mládeže, trestné činy proti zdraviu a proti slobode, Judikatúra ESĽP a jej dôsledky, ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení ; 2013 – Kontradiktórnosť hlavného pojednávania, Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní, Problematika dopravných trestných činov, Celokrajové školenie trestných sudcov
 • 2011 – 5

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokr. obzvlášť závažný… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Pilátová
  Obžalovaný – J. M.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací zločin… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Pilátová
  Obžalovaný – F. D.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokr. obzvlášť závažný… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Pilátová
  Obžalovaný – Z. B.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin neoprávneného… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Pilátová
  Obžalovaný – P. D.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Pilátová
  Obžalovaný – K. G.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin daňového… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Pilátová
  Obžalovaný – F. E.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin podvodu podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Pilátová
  Obžalovaný – U. C.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin nebezpečného… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Pilátová
  Obžalovaný – T. U.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokr. obzvlášť závažný… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Pilátová
  Obžalovaný – M. V.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin nevyplatenia… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Pilátová
  Obžalovaný – W. K.
 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Pilátová
  Obžalovaný – E. Z.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací prečin… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Pilátová
  Obžalovaný – Q. Z.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin: krádež podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Pilátová
  Obžalovaný – G. U.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.