JUDr. Valéria Píšová

 1. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Prievidza, evidujeme 4 pojednávania a 249 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 370 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 149 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 54,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 11
 • Počet potvrdených odvolaní – 6

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – znížený nápad do 16.4.2012 z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu
 • 2012 – 1. Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster – DP JA SR Omšenie – 18.06.–19.6.2012 2. Školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku – IV MS SR v Omšení – 25.09.–26–09–2012 všetko v ostavení poslucháča
 • 2011 – –Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom – metodologické minimum. Sudcovská tvorba práva – JA SR Omšenie, 02.03.–03.03.2011; Spotrebiteľské zmluvy – JA SR Omšenie, 11.04.–12.04.2011; Právomoc, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v členských štátoch EÚ, aplikácia nar. č. 44/2001 – 03.11.–04.11.2011; t.j. 6 pracovných dní v pozícii poslucháča ; 2012 – 1. Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster – DP JA SR Omšenie – 18.06.–19.6.2012 2. Školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku – IV MS SR v Omšení – 25.09.–26–09–2012 všetko v ostavení poslucháča
 • 2011 – –Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom – metodologické minimum. Sudcovská tvorba práva – JA SR Omšenie, 02.03.–03.03.2011; Spotrebiteľské zmluvy – JA SR Omšenie, 11.04.–12.04.2011; Právomoc, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v členských štátoch EÚ, aplikácia nar. č. 44/2001 – 03.11.–04.11.2011; t.j. 6 pracovných dní v pozícii poslucháča
 • 2011 – výkon funkcie predsedu súdu – 3 35 ods. 3 zák. č. 757/2004 z. z.; 2012 – znížený nápad do 16.4.2012 z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu
 • 2011 – výkon funkcie predsedu súdu – 3 35 ods. 3 zák. č. 757/2004 z. z.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie, Náhradu škody 9 740 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Zapretie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Náhradu škody a zaplatenie sumy 971 566,87 € Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.