NSSR 5Sž/13/2015 ,
Správne právo – Ostatné Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Pre súdne konanie zatiaľ evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.

Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sudca – JUDr. Milan Morava

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.