OSZV 3T/58/2017 – KSBB 5To/55/2019 ,
Trestné právo – Iné práva a slobody Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Pre súdne konanie zatiaľ evidujeme 8 pojednávaní a 1 rozhodnutie.

Súdy – Krajský súd Banská Bystrica a Okresný súd Zvolen

Sudcovia – JUDr. Ján Deák a JUDr. Martin Kollár

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.