OSTO 9P/195/2018 ,
Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Pre súdne konanie zatiaľ evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.

Súd – Okresný súd Topoľčany

Sudca – Mgr. Matúš Staríček

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.