Okresný súd Topoľčany Nám. M. R. Štefánika 2238/55, 955 15 Topoľčany

Na súde pracuje 12 sudcov.

Pre súd evidujeme 27 444 pojednávaní a 33 903 rozhodnutí.

Celkovo 15. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 478€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 6. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,8 mesiaca

Celkovo 11. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,9 mesiaca

Celkovo 13. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5 mesiaca

Celkovo 20. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,5 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Patrícia Mišovič Hovorca
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 2238/55
955 15 Topoľčany
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
V dňoch 29.3.2018, 31.10.2018, 21.12.2018 od 8:00 hod. do 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30
piatok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
V dňoch 29.03.2018,31.10.2018,21.12.2018 od 8:00 hod. do 12:00 hod. Prijímanie podaní so zaručeným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej pošty je každý pracovný deň od 09:00 hod. do 13 :00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ingrid Kišacová, PhD. a podpredseda je Marián Mokoš.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Ľuboš Chrenko

sudca

3 654

3 444

JUDr. Helena Dudzíková

sudkyňa

2 464

1 799

JUDr. PhD. Ingrid Kišacová

predseda

697

237

JUDr. Mária Krausová

sudkyňa

3 197

1 057

JUDr. Jana Križanová

sudkyňa

334

103

JUDr. Renáta Mihalíková

sudkyňa

1 516

746

Marián Mokoš

podpredseda

3 336

3 337

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

sudkyňa

402

209

Mgr. Dagmar Snopeková

sudkyňa

2 949

3 320

Mgr. Matúš Staríček

sudca

975

489

Mgr. Miroslava Šúleková

sudkyňa

2 221

2 199

JUDr. Vlastimil Valkovič

sudca

3 923

2 574

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Ľudmila Bálentová

pravdepodobne VSÚ

0

2 007

JUDr. Alena Blašková

sudkyňa

452

327

JUDr. Luboš Chrenko

neznámy pracovník

0

0

Ľuboš Chrenko

sudca

3 654

3 444

Eva Doležajová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Silvia Dovičovičová

pravdepodobne VSÚ

0

44

JUDr. Helena Dudzíková

sudkyňa

2 464

1 799

Mgr. Martina Gogová

pravdepodobne VSÚ

0

33

JUDr. Drahomíra Grznárová

pravdepodobne VSÚ

0

52

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

837

690

JUDr. PhD. Ingrid Kišacová

predseda

697

237

Mgr. Dagmar Kňazeová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Marta Košíková

pravdepodobne VSÚ

0

15

JUDr. Margita Králiková

sudkyňa

5

0

JUDr. Eva Kránerová

pravdepodobne VSÚ

0

541

JUDr. Mária Krausová

sudkyňa

3 197

1 057

JUDr. Jana Križanová

sudkyňa

334

103

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

301

295

Mgr. Mária Mačejová

pravdepodobne VSÚ

0

2 217

JUDr. Renáta Mihalíková

sudkyňa

1 516

746

Marián Mokoš

podpredseda

3 336

3 337

Jana Nikodemová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Bc. Janka Pakšiová

pravdepodobne VSÚ

0

104

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

sudkyňa

402

209

JUDr. Alena Šišková

sudkyňa

347

182

Mgr. Dagmar Snopeková

sudkyňa

2 949

3 320

JUDr. Michal Spáčil

pravdepodobne VSÚ

0

37

Mgr. Matúš Staríček

sudca

975

489

Mgr. Miroslava Šúleková

sudkyňa

2 221

2 199

Mgr. Veronika Toporová

pravdepodobne VSÚ

0

664

JUDr. Marianna Valjentová

pravdepodobne VSÚ

0

708

JUDr. Vlastimil Valkovič

sudca

3 923

2 574

JUDr. Dominika Wiedermann

pravdepodobne VSÚ

0

643

Bc. Hana Žitňanská

pravdepodobne VSÚ

0

2 191

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zaplatenie 5.056,98 Eur… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neplatnosť okamžitého… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 7.317,40 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neprijateľných… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2.954,46 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zaplatenie 625,52 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 1.371,43 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie istiny 1.196,32 €… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zaplatenie 468,23 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 151,37 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .