Okresný súd Topoľčany Nám. M. R. Štefánika 2238/55, 955 15 Topoľčany

Na súde pracuje 11 sudcov.

Pre súd evidujeme 28 820 pojednávaní a 34 550 rozhodnutí.

Celkovo 15. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 478€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 6. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,8 mesiaca

Celkovo 11. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,9 mesiaca

Celkovo 13. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5 mesiaca

Celkovo 20. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,5 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Patrícia Mišovič Hovorca

Adresa

Okresný súd Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 2238/55
955 15 Topoľčany
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
V dňoch 29.3.2018, 31.10.2018, 21.12.2018 od 8:00 hod. do 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30
piatok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
V dňoch 29.03.2018,31.10.2018,21.12.2018 od 8:00 hod. do 12:00 hod. Prijímanie podaní so zaručeným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej pošty je každý pracovný deň od 09:00 hod. do 13 :00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Renáta Mihalíková a podpredseda je Marián Mokoš.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Ľuboš Chrenko

sudca

3 832

3 520

JUDr. Helena Dudzíková

sudkyňa

2 464

1 776

JUDr. Mária Krausová

sudkyňa

3 428

1 119

JUDr. Jana Križanová

sudkyňa

431

150

JUDr. Renáta Mihalíková

predseda

1 616

792

Marián Mokoš

podpredseda

3 464

3 435

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

sudkyňa

402

210

Mgr. Dagmar Snopeková

sudkyňa

3 105

3 390

Mgr. Matúš Staríček

sudca

1 033

532

Mgr. Miroslava Šúleková

sudkyňa

2 396

2 249

JUDr. Vlastimil Valkovič

sudca

4 176

2 627

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Ľudmila Bálentová

pravdepodobne VSÚ

0

2 007

JUDr. Alena Blašková

sudkyňa

452

327

JUDr. Luboš Chrenko

neznámy pracovník

0

0

Ľuboš Chrenko

sudca

3 832

3 520

Eva Doležajová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Silvia Dovičovičová

pravdepodobne VSÚ

0

44

JUDr. Helena Dudzíková

sudkyňa

2 464

1 776

Mgr. Martina Gogová

pravdepodobne VSÚ

0

33

JUDr. Drahomíra Grznárová

pravdepodobne VSÚ

0

52

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

837

690

JUDr. PhD. Ingrid Kišacová

predseda

697

240

Mgr. Dagmar Kňazeová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Marta Košíková

pravdepodobne VSÚ

0

15

JUDr. Margita Králiková

sudkyňa

5

0

JUDr. Eva Kránerová

pravdepodobne VSÚ

0

541

JUDr. Mária Krausová

sudkyňa

3 428

1 119

JUDr. Jana Križanová

sudkyňa

431

150

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

301

295

Mgr. Mária Mačejová

pravdepodobne VSÚ

0

2 218

JUDr. Renáta Mihalíková

predseda

1 616

792

Marián Mokoš

podpredseda

3 464

3 435

Jana Nikodemová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Bc. Janka Pakšiová

pravdepodobne VSÚ

0

104

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

sudkyňa

402

210

JUDr. Alena Šišková

sudkyňa

347

181

Mgr. Dagmar Snopeková

sudkyňa

3 105

3 390

JUDr. Michal Spáčil

pravdepodobne VSÚ

0

37

Mgr. Matúš Staríček

sudca

1 033

532

Mgr. Miroslava Šúleková

sudkyňa

2 396

2 249

Mgr. Veronika Toporová

pravdepodobne VSÚ

0

662

JUDr. Marianna Valjentová

pravdepodobne VSÚ

0

740

JUDr. Vlastimil Valkovič

sudca

4 176

2 627

JUDr. Dominika Wiedermann

pravdepodobne VSÚ

0

641

Bc. Hana Žitňanská

pravdepodobne VSÚ

0

2 302

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie neplatnosti výpovede Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1.719,71 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 936 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, striedavá starostlivosť Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .