Okresný súd Topoľčany Nám. M. R. Štefánika 2238/55, 955 15 Topoľčany

Na súde pracuje 13 sudcov.

Pre súd evidujeme 26 496 pojednávaní a 32 259 rozhodnutí.

Celkovo 15. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 478€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 6. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,8 mesiaca

Celkovo 11. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,9 mesiaca

Celkovo 13. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5 mesiaca

Celkovo 20. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,5 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Lenka Kiražiev Hovorca

Adresa

Okresný súd Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 2238/55
955 15 Topoľčany
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
V dňoch 29.3.2018, 31.10.2018, 21.12.2018 od 8:00 hod. do 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30
piatok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
V dňoch 29.03.2018,31.10.2018,21.12.2018 od 8:00 hod. do 12:00 hod. Prijímanie podaní so zaručeným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej pošty je každý pracovný deň od 09:00 hod. do 13 :00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ingrid Kišacová, PhD. a podpredseda je Marián Mokoš.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Ľuboš Chrenko

sudca

3 494

3 034

JUDr. PhD. Ingrid Kišacová

predseda

623

205

JUDr. Mária Krausová

sudkyňa

2 897

949

JUDr. Jana Križanová

sudkyňa

172

39

JUDr. Renáta Mihalíková

sudkyňa

1 356

650

Marián Mokoš

podpredseda

3 203

3 020

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

sudkyňa

402

203

Mgr. Dagmar Snopeková

sudkyňa

2 793

2 994

Mgr. Matúš Staríček

sudca

730

352

Mgr. Miroslava Šúleková

sudkyňa

2 010

1 999

JUDr. Vlastimil Valkovič

sudca

3 656

2 339

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Ľudmila Bálentová

pravdepodobne VSÚ

0

1 949

JUDr. Alena Blašková

sudkyňa

452

316

JUDr. Luboš Chrenko

neznámy pracovník

0

0

Ľuboš Chrenko

sudca

3 494

3 034

Eva Doležajová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Silvia Dovičovičová

pravdepodobne VSÚ

0

42

JUDr. Helena Dudzíková

sudkyňa

2 464

1 799

Mgr. Martina Gogová

pravdepodobne VSÚ

0

33

JUDr. Drahomíra Grznárová

pravdepodobne VSÚ

0

52

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

837

680

JUDr. PhD. Ingrid Kišacová

predseda

623

205

Mgr. Dagmar Kňazeová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Marta Košíková

pravdepodobne VSÚ

0

15

JUDr. Margita Králiková

sudkyňa

5

0

JUDr. Eva Kránerová

pravdepodobne VSÚ

0

524

JUDr. Mária Krausová

sudkyňa

2 897

949

JUDr. Jana Križanová

sudkyňa

172

39

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

301

283

Mgr. Mária Mačejová

pravdepodobne VSÚ

0

2 139

JUDr. Renáta Mihalíková

sudkyňa

1 356

650

Marián Mokoš

podpredseda

3 203

3 020

Jana Nikodemová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Bc. Janka Pakšiová

pravdepodobne VSÚ

0

100

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

sudkyňa

402

203

JUDr. Alena Šišková

sudkyňa

347

177

Mgr. Dagmar Snopeková

sudkyňa

2 793

2 994

JUDr. Michal Spáčil

pravdepodobne VSÚ

0

37

Mgr. Matúš Staríček

sudca

730

352

Mgr. Miroslava Šúleková

sudkyňa

2 010

1 999

Mgr. Veronika Toporová

pravdepodobne VSÚ

0

629

JUDr. Marianna Valjentová

pravdepodobne VSÚ

0

660

JUDr. Vlastimil Valkovič

sudca

3 656

2 339

JUDr. Dominika Wiedermann

pravdepodobne VSÚ

0

621

Bc. Hana Žitňanská

pravdepodobne VSÚ

0

1 937

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a úprava styku k… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného na dospelé… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného na dospelé… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 1.045,03… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4.903,29 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Topoľčany
  Sudca – JUDr. Mária Krausová
  Obžalovaný – ["J", "W"]
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zaplatenie 2.531,48 Eur… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .