KSPO 5Sa/11/2019 ,
Správne právo – Opravné prostriedky proti Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Pre súdne konanie zatiaľ evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.

Súd – Krajský súd Prešov

Sudca – JUDr. Ľuboslava Mruškovičová

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.