JUDr. Ľuboslava Mruškovičová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 1 007 pojednávaní a 1 217 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.100755239/2019 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Ingrid Kalináková, JUDr. Ľuboslava Mruškovičová a JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – ["X", "Z"]
  Odporca – ["P", "I"]
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.100755162/2019 zo… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.102378957/2018 z… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Vyhlásenie rozsudku, č.OU-PO-OOP6-2018/015869-HAK z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Ingrid Kalináková, JUDr. Ľuboslava Mruškovičová a JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – ["F", "P"]
  Odporca – ["I", "A"]
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.2249/2018-6,3 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Ingrid Kalináková, JUDr. Ľuboslava Mruškovičová a JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – ["H", "P"]
  Odporca – ["Y", "T"]
 6. Pojednávanie a rozhodnutie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Ingrid Kalináková, JUDr. Ľuboslava Mruškovičová a JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – ["O", "A"]
  Odporca – ["G", "J"]
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.100192139/2018 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Ingrid Kalináková, JUDr. Ľuboslava Mruškovičová a JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – ["V", "C"]
  Odporca – ["O", "R"]
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, č.SK/0361/99/2017 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.100852818/2018 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Ingrid Kalináková, JUDr. Ľuboslava Mruškovičová a JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – ["P", "B"]
  Odporca – ["E", "S"]
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.102300421/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, č.102283592/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.102254662/2018 zo… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.102261083/2018 z… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.zák.rozh.č.101503401/2018… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.zák.rozh.č.101503996/2018… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozhod.č100655714/2018 zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Ingrid Kalináková, JUDr. Ľuboslava Mruškovičová a JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – ["A", "N"]
  Odporca – ["C", "D"]
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, č.100650697/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Ingrid Kalináková, JUDr. Ľuboslava Mruškovičová a JUDr. Eva Sláviková
  Navrhovateľ – ["L", "E"]
  Odporca – ["T", "A"]
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.zák.rozhod.č. Ei… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.